แชร์โพสนี้

ปัญหาผู้ลี้ภัยในประเทศสหรัฐอเมริกา หลายมลรัฐได้มีนโยบายการให้ความช่วยเหลือต่อผู้ลี้ภัยจากทั่วมุมโลกโดยได้ประกาศว่า ภายในปี 2560 สหรัฐฯ จะอนุญาตให้คนอพยพเข้ามาอาศัยภายในประเทศ เป็นจำนวน 100,000 คน ต่อปี