แชร์โพสนี้

นักวิทยาศาสตร์ชาวตุรกี พยายามจะอนุรักษ์สัตว์สายพันธุ์ท้องถิ่น ในเขตจังหวัดแวน ประเทศตุรกี ให้รอดจากการสูญพันธุ์ โดยได้จัดตั้งหน่วยงานวิจัยเฉพาะทาง เพื่อมาวิจัยสัตว์ชนิดนี้ ที่มีลักษณะพิเศษคือสีตาทั้งสองข้างไม่เหมือนกัน และขนเป็นสีขาวล้วน ซึ่งตอนนี้สัตว์ชนิดนี้ได้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมาก