แชร์โพสนี้

ดินแดนทางใต้ฝั่งตะวันตก หรือที่เรียกกันว่า เฟซซาน นั้น นอกจากจะเป็นแหล่งรวมผู้ลักลอบของเถื่อน ยาเสพติด และกลุ่มผู้ร้ายหัวรุนแรงแล้ว ยังเป็นชายแดนสำคัญของผู้อพยพในการที่จะเดินทางเข้าสู่ตอนเหนือของทวีปยุโรป และด้วยความที่บริเวณนี้ขาดกฏระเบียบ ความมั่นคง และความปลอดภัย ทำให้การลักลอบการค้ามนุษย์นั้นเป็นไปได้ง่าย