แชร์โพสนี้

Rachel Brathenกูรูไลฟ์สไตล์และผู้เชี่ยวชาญด้านโยคะกำลังวางแผนเปิดบริการฐานข้อมูลไลฟ์สไตล์ชื่อ OneOeightโดยเป็นฐานข้อมูลที่จะให้ความรู้ผู้ใช้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอย่างสมดุล โดยฐานข้อมูลจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 1.ส่วนการเรียนการสอนโยคะ 2. ส่วนการพักผ่อนและทำสมาธิ 3. ส่วนอาหารการกิน และ 4. ส่วนค้นหาสถานที่บริการด้านสุขภาพ