แชร์โพสนี้

จำนวนผู้ลี้ภัยจากตะวันออกกลางสู่ยุโรปนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยหลายฝ่ายมองว่า เป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆในทวีปยุโรป ไม่ได้ให้ความสนใจต่อปัญหาภายในประเทศซีเรียเท่าที่ควร พร้อมทั้งเชื่อว่า ปัญหาการอพยพนั้น จะไม่ร้ายแรง หากประเทศในยุโรปได้ยื่นมือ ให้ความช่วยเหลือซีเรีย ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้