แชร์โพสนี้

เป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว หลังจากเหตุการร์เฮอริเคน แคทรินา ได้พัดเข้าสู่ เมืองนิวออร์ลีนส์ มลรัฐหลุยเซียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ต่อทั้งบ้านเรือนและผู้อยู่อาศัย โดยทางเมือง นิวออร์ลีนส์ ได้เรียนรู้จากบทเรียน และพยายามสร้างการป้องกันทุกวิถีทาง เช่นการสร้างระบบการป้องกันพายุ หรือ storm-protection system ที่ใช้งบประมาณกว่า 1 หมืน 4 พันล้าน เหรียญสหรัฐฯ