แชร์โพสนี้

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้าย “ซีรีส์ Noir ครั้งนั้น..ไม่ลืม”
1.ด.ญ.อภิชญา  ทองคำ (ลิลลี่)
2.นายชินพรรธน์  กิติชัยวรางค์กูร (ฟลุท)
3.นายจิรัชพงศ์  ศรีแสง (ฟรอซ์)
4.นายทะเล  สงวนดีกุล (เล)
5.นายศิวกร  หอมกระจาย (เกียร์)
6.นายธีร  มหาอัฑฒ์สกุล (ดริว)
7.น.ส.โจแอนนา  เรอเฟ็ท (อันนา)
8.นายพงศธร  ผดุงเกียรติวงศ์ (กรีน)
9.น.ส.ณฐมณฑ์  งามกนก (เจน) 
10.นายปีเตอร์  ฮอเวิร์ด สมิธ (ปีเตอร์)
11.นายพีรวิชญ์  อรรถชิตสถาพร (มีน)
12.น.ส.ณัทชาภา  พลบูรณ์ (ปุยฝ้าย)
13.น.ส.ณรัชต์หทัย  ปวริศร์วรกุล (แจน)
14.น.ส.มาริสา  คิทเทลเบอร์เกอร์ (มาสา)
15.นายวิชยุตม์  ลิ่มรัตนะมงคล (เบสท์)
สำหรับน้องๆ 15 คนที่ผ่านเข้ารอบจะมีทีมงานติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งรายละเอียดการคัดรอบเลือกต่อไปค่ะ
และขอบคุณน้องๆ ทุกคนที่สนใจและให้การตอบรับ “ซีรีส์ Noir ครั้งนั้น..ไม่ลืม เป็นอย่างดีค่ะ