แชร์โพสนี้

โตมิโตมาโชว์ดะ พบกับโชว์  สืบศิลป์ถิ่นอีสาน จาก ภูโอบ (รุ่น1) โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จ.ชัยภูมิ ที่จะมาโชว์ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และการแสดงของชาวภาคอีสาน ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และจังหวะที่สนุกสนาน