แชร์โพสนี้

โตมิโตมาโชว์ดะ พบกับโชว์  วงมะโหน่ง จากน้องๆ โรงเรียนวัดปลวกง่าม อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก แสดงวงมะโหน่งดนตรีไทยประยุกต์ผสมสานกับดนตรีสากล โดยมีดุริยางค์ผสมกับระนาด และดนตรีไทยชนิดอื่นๆ ได้อย่างลงตัว ได้รับการฝึกฝนจากวิทยากรภายนอกเพื่อให้การแสดงออกมาได้ดี