แชร์โพสนี้

โตมิโตมาโชว์ดะ พบกับโชว์ MEE DEE SHOW จาก ฟ้อนชีวายะนาค เป็นการร่ายรำบวงสรวงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความอ่อนช้อยและสอดแทรกพิธีกรรมความเชื่อลงไปในการแสดง เป็นการแสดงที่หาดูได้ยากมากในปัจจุบัน