แชร์โพสนี้

โตมิโตมาโชว์ดะ พบกับโชว์ กลองยาวประยุกต์ จากทีม หนึ่งเดียว ยกโขยงกันมาชุดใหญ่มาโชว์การแสดงไทยแบบร่วมสมัยที่นำมาประยุกต์กับศิลปะดนตรีพื้นบ้านอย่างกลองยาว เรียกได้ว่าเป็นโชว์ที่ไม่ธรรมดา