แชร์โพสนี้

            เมื่อพูดถึง ฮวงจุ้ย ฟังอย่างผิวเผินแล้วหลายคนที่ไม่เคยได้ยินอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ ความเชื่อที่ไม่อาจหาหลักฐานพิสูจน์ได้ แต่เมื่อลงลึกถึงรายละเอียด ทำความเข้าใจกับความหมายของมันแล้ว ฮวงจุ้ย คือศาสตร์อันแสนสำคัญศาสตร์หนึ่งจากวัฒนธรรมจีน ศาสตร์ที่พยายามชี้ให้เราเห็นว่า ชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนผูกโยงกับทุกสิ่งรอบตัว ผูกโยงกับธรรมชาติ ผูกโยงกับลม ฟ้า และผืนดิน ดังที่ อาจารย์สง พงศ์ศุภนิมิต เจ้าของฉายา กบฎฮวงจุ้ยได้กล่าวเอาไว้โดยอิงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน สามก๊ก และประสบการณ์จริงของท่านเอง ถ่ายทอดออกมาในงานไลฟ์ทอล์ค สามก๊ก “ปลุกชีวิต คิดการใหญ่”

            เรื่องราวของ ฮวงจุ้ยเริ่มต้นง่าย ๆ จากสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนผูกพันมาตลอดทั้งชีวิต สิ่งนั้นคือ เตียงนอน อาจารย์ท่านลงลึกถึงรายละเอียดว่าเราใช้เวลาอยู่กับเตียงนอนถึง 1 ใน 3 ของเวลาตลอดทั้งวัน หากปล่อยปะละเลยวิถีการนอนก็เหมือนกับการทำร้ายร่างกายของตนเอง สภาพแวดล้อมในการนอนถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรง พร้อมต่อสู้กับภาระหน้าที่การงานที่ถาโถมเข้ามาในทุกเช้าที่ตื่นขึ้น หรือกระทั่งเรื่องราวของไรฝุ่นและแสงแดดก็เป็นสิ่งที่ฮวงจุ้ยในห้องนอนให้ความสำคัญไม่แพ้กัน

            ออกจากห้องนอนมาสู่ฮวงจุ้ย ในชีวิตของการทำงาน หรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น ภาพลักษณ์นับว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายคนให้ความสำคัญ และเลือกที่จะตัดสินคนผู้นั้นจากสิ่งที่เขาแสดงออกมา นอกเหนือไปจากเรื่องของโหงวเฮ้งที่เห็นชัดอยู่บนใบหน้าแล้ว เรื่องราวของสถานที่พักอาศัย หรือย่านที่อาศัยก็เป็นตัวบ่งบอกฐานะและพื้นฐานชีวิตของบุคคลนั้นได้เช่นกัน แม้ว่าจะมีอาชีพหน้าที่การงานยิ่งใหญ่เพียงใด หากพักอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ตรงกันข้ามกับหน้าที่หรือฐานะนั้นแล้ว ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบุคคลภายนอกจะตัดสินไปตามที่ท่านนำเสนอตัวตนออกมา

            เพราะฉะนั้นสิ่งที่ ฮวงจุ้ย ให้ความสำคัญนั้นจึงไม่ใช่แค่ลม ฟ้า หรือผืนดิน แต่ ฮวงจุ้ย คือศาสตร์ที่มองสภาพแวดล้อมรอบกายมนุษย์อย่างรอบด้าน สภาพแวดล้อมที่ผูกโยงกับการนำเสนอตัวตนของบุคคล หรือกระทั่งสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของท่านด้วย เพราะหากสภาพแวดล้อมไม่ดีแล้ว มันส่งผลไปถึงสุขภาพกายและใจภายในตัวของท่านเอง และไม่ว่าสุขภาพจะเป็นอย่างไร มันจะสะท้อนตัวตนของท่านออกมา ดังนั้นการปรับฮวงจุ้ยให้เหมาะสม แท้จริงก็คือการปรับสภาพแวดล้อมเพื่อเกื้อหนุนให้สามารถมุ่งไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย

            สุดท้าย ฮวงจุ้ย จึงไม่ใช่ไสยศาสตร์ แต่เป็นศาสตร์ที่พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติซึ่งเป็นประจักษ์สอดคล้องอยู่ในทุกจังหวะชีวิตของเราทุกคน