แชร์โพสนี้

การเกาะรถไฟมฤตยูที่สุดแสนอันตราย ผู้ปกครองควรแนะนำแก่บุตรหลาน ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาด
การเล่นเซิร์ฟบอร์ดบนภูเขาไฟ ที่ต้องทนความร้อนของลาวาก้นภูเขาไฟที่ร้อนมาก ไม่ควรลอกเลียนแบบอย่างเด็ดขาด