ประกันสังคมปฐมนิเทศ การจ้างงานเด็กจบใหม่ให้มีงานทำ ตอบโจทย์ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

โพสโดย
Supakorn Maranet
วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
43 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ประกันสังคม จัดปฐมนิเทศ การจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน ตอบโจทย์ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานปฐมนิเทศผู้เข้ารับการจ้างงานเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานประกันสังคม ตาม “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล” โดยมีผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่ นักศึกษาจบใหม่ตามโครงการฯ การจ้างงาน ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ให้การต้อนรับ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้กำกับดูแลของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ให้กลับมามีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ และระบบเศรษฐกิจฟื้นตัวโดยเร็ว จึงมีนโยบายในการส่งเสริมการจ้างงาน

โดยเฉพาะสำหรับ “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล”นอกจากจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจช่วงนี้แล้ว ยังจะได้เนื้องานที่มีความสำคัญ ต่อการพัฒนาประเทศ และสร้างโอกาสในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้ได้รับการจ้างงาน ให้มีการพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลถือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการว่างงาน ของบัณฑิตจบใหม่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

 

ซึ่งจากที่มาของนโยบายดังกล่าว มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เห็นชอบให้กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนิน “โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ” (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อให้เกิดการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่ให้มีงานทำและฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน และเกิดการพัฒนาตามปัญหาและความต้องการ ของชุมชน

“ในวันนี้จึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่สำนักงานประกันสังคม ได้จัดปฐมนิเทศ ให้แก่นักศึกษาจบใหม่ที่มาร่วมปฏิบัติงาน ตามโครงการฯ เพื่อชี้แจงภารกิจ และนโยบายของกระทรวงแรงงาน ให้ผู้ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมร่วมเป็นกำลังแรงงานในการพัฒนาประเทศต่อไป” นายทศพล กล่าวในท้ายสุด