ครบรอบ 60 ปี PEA กับก้าวต่อไปในทศวรรษที่ 7

โพสโดย
Supakorn Maranet
วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
60 ครั้ง

แชร์โพสนี้

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) นับได้ว่าเป็นองค์กรของรัฐที่มีการดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน โดยมีภารกิจสำคัญคือการจัดหาพลังงานไฟฟ้ามาเพื่อให้ประชาชน ได้มีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ เพราะไฟฟ้านอกจากจะให้แสงสว่างแล้ว ยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ

โดยนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มอบธงชาติไทยผืนใหม่ เนื่องในวันธงชาติไทย บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานใหญ่ PEA เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงชาติไทย ก่อนที่จะนำคณะผู้บริหาร PEA ชมนิทรรศการ  อาคาร 50 และ งามวงศ์วานเจิดจ้าหน้าบ้าน ต่อด้วยสักการะพระภูมิเจ้าที่และพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และรับมอบเงินเพื่อสมทบกองทุนมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นได้มีการประกอบพิธีสงฆ์

ปัจจุบัน PEA ได้เตรียมความพร้อมขององค์กรรองรับก้าวต่อไปในทศวรรษที่ 7  สู่การเป็น DIGITAL UTILITY  ด้วยการส่งเสริมและนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทั้งด้านระบบไฟฟ้าและด้านบริการและสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆ  มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและขายให้กับผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่นๆ เพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี โครงการที่สำคัญๆ อาทิ โครงการมิเตอร์อัจฉริยะ (SMART METER) โครงการสถานีประจุไฟฟ้า (VOLTA STATION) 

นอกจากนี้ PEA ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน สิ่งที่สำคัญที่ “คน PEA” ยึดมั่นมาโดยตลอดคือ คำนึงถึงการมีส่วนร่วมและความต้องการของชุมชนในสังคมโดยนำความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆ มาช่วยส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น ไฟฟ้าจึงมิใช่แค่ให้แสงสว่าง  แต่ไฟฟ้าคือ การให้คุณภาพชีวิตที่ดี กับคนไทยทุกๆ คน

ทั้งนี้ทาง PEA ได้งดรับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี โดยเปลี่ยนเป็นเชิญชวนผู้มีเกียรติที่มาร่วมแสดงความยินดี ได้ร่วมบริจาคเงินให้แก่ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี แทน

นอกจากนี้ ทาง PEA ได้มีการจัดนิทรรศการ 60 ปี ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งผู้ที่สนใจสามารถไปเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันนี้ – 9 ม.ค. 2564