สัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นต่างกันอย่างไร?

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
71,063 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สัตว์เลือดอุ่นกับสัตว์เลือดเย็นต่างกันอย่างไร?
 
 
 
     
     สัตว์เลือดเย็น (poikilothermic animal) หมายถึง สัตว์ที่มีอุณหภูมิร่างกายแปรผันตามอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อม เช่น สัตว์เลื้อยคลาน เลือดของสัตว์เลือดเย็นไม่จำเป็นต้องเย็นเสมอไปและโดยปกติแล้วสัตว์เลื้อยคลานก็ไม่ได้มีอุณหภูมิต่ำกว่าสภาพแวดล้อม ส่วนสัตว์เลือดอุ่น หมายถึง สัตว์ที่ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายของตัวเองให้คงที่ได้ไม่แปรผันแกว่งไปตามสภาพแวดล้อม
 
 

 
ข้อมูลจากหนังสือ SCIENCE ILLUSTRATED ฉบับ November no. 2013