แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2560 ปีระกา เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปไก่ พร้อมข้อความ
 
ส.ค.ส. ๒๕๖๐ ปีระกา – ไก่
ไก่แก้วขันขับพ้น ราตรี
สุริยะเปล่งแสงสี แจ่มจ้า 
วันใหม่ศกใหม่มี ความสุข 
การกิจเก่งก้าวหน้า ก่อเกื้อล้วนกุศล