แชร์โพสนี้

สำนักพระราชวัง ประกอบพิธีบวงสรวงตัดไม้จันทน์หอม ที่มณฑลพิธีบริเวณต้นจันทน์หอมต้นที่ 1 ภายในเขตอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยถือฤกษ์เวลา 14.09 น. เริ่มการประกอบพิธีหลั่งน้ำเทพมนต์เจิมบริเวณต้นจันทน์หอมต้นที่ 1 เป็นปฐมฤกษ์ จากนั้นได้อ่านประกาศบวงสรวง ถวายเครื่องไหว้แด่เทวาอารักษ์ที่มีอิทธิฤทธิ์ เทพยดา ผู้เป็นใหญ่ สิงสถิตในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี โดยขอพรในการดำเนินการตัดและนำไม้จันทร์หอมออกจากอุทยานแห่งชาติกุยบุรี
 
จากนั้นได้ทำพิธีใช้ขวานทองฟันที่ต้นจันทน์หอมเป็นปฐมฤกษ์ 3 ครั้ง แล้วโปรยดอกไม้รอบบริเวณต้นจันทน์หอม โหรหลวงลั่นฆ้องชัย ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ภูษามาลาไกวบัณเฑาะว์ กระทั่งเสร็จพิธี หลังจากนั้นประธานได้ทำการทำพิธีตัดต้นจันทน์หอมที่สำรวจ พบว่ายืนตายต้นเพื่อใช้ในพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น 12 ต้น
 
อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการตัดไม้จันทน์หอมจริงนั้นจะต้องรอการออกแบบพระเมรุมาศ และการกำหนดขนาดการแปรรูปไม้จากสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรจากนั้นเจ้าหน้าที่อุทยานจึงจะทำการตัด แปรรูปส่งมอบให้กับสำนักช่างสิบหมู่ต่อไป

 

ที่มา เรื่องเล่าเช้านี้