แชร์โพสนี้

ที่เฟซบุ๊กของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เผยภาพธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500,000 บาท ธนบัตรไทยที่มีชิดราคาสูงที่สุด พร้อมระบุข้อความว่า

“เมื่อปีพุทธศักราช 2543 แบงก์ชาติได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคล วันราชาภิเษกสมรส และวันบรมราชาภิเษก ครบ 50 ปี ชนิดราคา 500000 บาท และชนิดราคา 50 บาท เพื่อเทิดทูนความรักที่มีต่อกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถวายความจงรักภักดีแด่ทั้งสองพระองค์ที่ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพสกนิกร โดยมิได้ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย…นับเป็นความรักที่หาที่สุดมิได้ และเป็นบุญบารมีของพสกนิกรที่ได้มีโอกาสถวายความจงรักภักดีในครั้งนี้

แบงก์ชาติเผยแพร่ข้อมูลธนบัตรที่ระลึกเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยรัชกาลที่ 9
ที่มา : ร้อยรัก หนังสือแนะนำธนบัตรที่ระลึกชนิดราคา 500000 บาท
: ข้อมูลจาก สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย

#KingBhumibol #แบงก์ชาติ #ธนบัตรที่ระลึก”

 

 

 

ที่มา ธนาคารแห่งประเทศไทย