แชร์โพสนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เผยภาพธนบัตรไทยแบบที่ ๙ เป็นธนบัตรแบบแรกที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ธนบัตรไทยแบบที่ ๙ มี ๖ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ สตางค์ บาท บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑
 
โดยมีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบที่ ๙ เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน
 
 

 

ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย