“ประกันสังคม” เผยยอดผู้ประกันตนลงทะเบียน ตรวจโควิด-19

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
132 ครั้ง

แชร์โพสนี้

จากการที่สำนักงานประกันสังคมดำเนินโครงการตรวจโควิด-19 เพื่อผู้ประกันตน ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เพื่อให้บริการตรวจโควิด-19 เชิงรุกแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33, 39 และ 40 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการป่วยที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อลดความแออัดและอำนวยความสะดวกโดยให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที 15 เมษายน เป็นต้นมา โดยแต่ละวันสามารถตรวจได้วันละ 3,000 คน และมียอดผู้เข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรี ในวันที่ 17 เมษายน จำนวน 1,324 คน, วันที่ 18 เมษายน จำนวน 1,112 คน, วันที่ 19 เมษายน จำนวน 1,401 คน, วันที่ 20 เมษายน จำนวน 2,375 คน, วันที่ 21 เมษายน จำนวน 2,970 คน และวันที่ 22 เมษายน จำนวน 3,000 คน

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนทุกท่านยังสามารถลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.google.com แล้วพิมพ์คำว่า “แรงงานเราสู้ด้วยกัน” และคลิกที่เว็บไซต์ https://sso.icntracking.com/icntracking/self_register.php เพื่อกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลัก และกรอกข้อมูลประเมินความเสี่ยง พร้อมลงคิวนัดวันเข้ารับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายนนี้