“สุชาติ” รมว.แรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน และหน่วยเคลื่อนที่ สปส.ปทุมธานี

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
41 ครั้ง

แชร์โพสนี้

            เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิโครงการ ม33เรารักกัน ณ สำนักงานประกันสังคม จังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี และศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิโครงการ ม33เรารักกัน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานีเคลื่อนที่ ณ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ตำบลสวนพริกไทย จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจตรี นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวภคมน ศิลานุภาพ ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายประพนธ์ ศิลปรัศมี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางสาวรุ่งนภา ทองเมือง ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี นางประพีร์ ปุ้ยพันธวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมให้การต้อนรับ          นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวกับสื่อมวลชนว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบโครงการ ม33เรารักกัน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ให้ได้รับสิทธิคนละ 4,000 บาท ผ่านโครงการ ม33เรารักกัน 

        และได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้กำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถลงทะเบียนเว็บไซต์ www.33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มีผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วทั้งสิ้น 8,208,286 คน ทั้งนี้ ผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนแล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ 15-21 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ www.33เรารักกัน.com สำหรับผู้ประกันตนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวได้ 15 – 28 มีนาคม 2564 เวลา 06.00 – 23.00 น.

        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ในวันนี้ตนมีความยินดียิ่งในโอกาสเดินทาง มาตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามการดำเนินงาน ของศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิ ม33เรารักกัน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานเคลื่อนที่ ณ บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดปทุมธานี ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานทบทวนสิทธิฯ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ประกันตนในการตรวจสอบสิทธิ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ รับเรื่องประสานงานทบทวนสิทธิให้กับผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติไม่ผ่านตามเกณฑ์การตรวจสอบข้อมูล จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการ ม33เรารักกัน อย่างไรก็ดีตนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และให้กำลังใจในการทำงานที่พร้อมทุ่มเทเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้และแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ให้ได้รับสิทธิอย่างทันท่วงทีอีกด้วย