ขยายเวลาลงทะเบียน “ม33เรารักกัน” กลุ่มผู้ประกันตนไม่มีสมาร์ทโฟน และได้ลงทะเบียนแล้ว ออกไปถึง 28 มี.ค.64

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
27 ครั้ง

แชร์โพสนี้

          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวย้ำแนวทางในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ที่เข้าร่วมโครงการ “ม33เรารักกัน” ให้สามารถลงทะเบียนรับเงินเยียวยาจากรัฐบาล 4,000 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม ได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ได้ทำการลงทะเบียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งไม่สามารถรถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ได้ เพราะเป็นสิทธิเฉพาะรายบุคคล สำหรับในเรื่องนี้ สำนักงานประกันสังคมได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน กลุ่มดังกล่าว รีบติดต่อสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อขอรับสิทธิดังกล่าวอย่างครบถ้วน ไม่ตกหล่น โดยได้ขยายเวลาการยื่นลงทะเบียนออกไปอีกจนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2564 นี้เท่านั้น

            เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวย้ำต่อไปว่า สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน และยังไม่เคยลงทะเบียนเลย ขอให้เข้ามาติดต่อเพื่อลงทะเบียนที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ ที่ท่านสะดวก ภายในวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2564 นี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประกันตนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าว นำบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ยังไม่หมดอายุ มาเพื่อลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตนเองเท่านั้น ไม่สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่น มาลงทะเบียนแทนได้ โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก พร้อมให้คำแนะนำปรึกษารับเรื่องการลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ทุกวัน