รมว. แรงงาน ห่วงใยลูกจ้างชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมันตกงาน เร่งประกันสังคมเยียวยา

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
60 ครั้ง

แชร์โพสนี้

          กรณีสื่อมวลชนเสนอข่าวชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมัน อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ประกาศหยุดกิจการและเลิกจ้างพนักงานจำนวน 318 ราย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง สั่งการนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เร่งให้หน่วยปฏิบัติลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิประกันสังคมแก่ลูกจ้างผู้ประกันตนโดยด่วน

            นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มอบหมาย นางสุกัญญา จับบาง ประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้การช่วยเหลือกรณีดังกล่าวโดยด่วน ซึ่งประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ได้รายงานว่า นายจ้างชุมนุมสหกรณ์ปาล์มน้ำมัน ได้มีหนังสือแจ้งหยุดกิจการและเลิกจ้างพนักงานจำนวน 318 ราย ( สำนักงานใหญ่ 221 ราย สาขาคลองท่อม 97 ราย) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่ ได้ชี้แจงสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานจากการเลิกจ้างให้ผู้แทนลูกจ้างทราบเบื้องต้นแล้ว และในวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 จะลงพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ณ ที่ตั้งชุมนุมสหกรณ์ ตามนโยบายเร่งด่วนของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ได้เน้นย้ำในเรื่องการดูแลลูกจ้าง ผู้ประกันตน ให้ได้รับสิทธิอย่างครบถ้วนและต้องเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที เนื่องจากปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ปากท้องของผู้ใช้แรงงานเป็นเรื่องสำคัญ