สำนักงานประกันสังคมเผย ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังสามารถใช้สิทธิประกันสังคมบำบัดโรคไตได้

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
30 ครั้ง

แชร์โพสนี้

             สำนักงานประกันสังคมได้ให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคไตในทุกระยะ สามารถเข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลที่กำหนดสิทธิการรับบริการทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่เมื่อเข้าสู่ระยะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายจะได้รับสิทธิการบำบัดทดแทน ได้แก่ การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่า ฟอกเลือดให้แก่สถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมครั้งละ 1,500 บาท ไม่เกิน 4,500 บาท ต่อสัปดาห์ โดยมีสถานพยาบาลที่ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 777 แห่งทั่วประเทศ การล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวร จ่ายค่าน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ เดือนละ  20,000 บาท โดยมีสถานพยาบาลที่ให้บริการ จำนวน 93 แห่ง อีกทั้งประกันสังคมยังมอบสิทธิในการปลูกถ่ายไตรวมถึงบริการทางการแพทย์ ก่อน ระหว่าง หลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตอีกด้วย โดยมีสถานพยาบาลที่ให้บริการ จำนวน 23 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้ประกันตนมาลงทะเบียนใช้สิทธิแล้วเป็นมาก
 
 
 
           สำหรับผู้ประกันตนที่มีสิทธิรับบริการทางการแพทย์โดยการบำบัดทดแทนไต ต้องเป็นผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นคำขอรับสิทธิการบำบัดทดแทนไตต่อสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ จังหวัด สาขา หรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิ ในกรณีผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและได้รับสิทธิบำบัดทดแทนไตมาแล้วจากสิทธิอื่น เช่น สิทธิข้าราชการ หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ก็ยังสามารถใช้สิทธิบำบัดทดแทนไตจากสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
 
 
           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ ที่ท่านสะดวก หรือผ่านโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง