‘สุชาติ’ รมว.แรงงาน วางศิลาฤกษ์อาคาร สนง.ประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง ยกระดับสถานที่บริการยอดเยี่ยมทุกมิติ ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
47 ครั้ง

แชร์โพสนี้

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุเทพ ชิตยวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การบริหารประเทศของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่มาติดต่อขอรับบริการจากทุกหน่วยงานของกระทรวงแรงงาน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อสนองการให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย รวมถึงอาคารสถานที่ในการรองรับการให้บริการที่เพียงพอและพร้อมต่อการให้บริการเพื่อความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ประกันตน ตลอดจนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการ ซึ่งเป็นหัวใจของสำนักงานประกันสังคม เป็นภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กร อีกทั้งเป็นขวัญกำลังใจ ความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุก ๆ คน ที่พร้อมนำส่งการบริการที่ยอดเยี่ยมในทุกมิติ

ด้าน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง สาขาปลวกแดง เป็นอาคารเช่า มีนายจ้างในความรับผิดชอบจำนวน 2,856 แห่ง ลูกจ้าง 250,000 คน เนื่องจากสถานที่ดังกล่าวเกิดการคับแคบ คณะกรรมการกองทุนประกันสังคม จึงได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างที่ทำการใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการที่เพียงพอ และพร้อมต่อการอำนวยความสะดวก ให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปเป็นสำคัญ