GC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ให้วิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น-กระจายรายได้สู่ชุมชน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
128 ครั้ง

แชร์โพสนี้

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและ GC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ให้กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น และกระจายรายได้สู่ชุมชน
 
 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ GC ส่งมอบศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ในโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) ให้กับวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น เพื่อรองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมีเซฟชุมพล แจ้งไพร เชฟมิชลินสตาร์ของประเทศไทย และ เชฟณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต จากโรงเรียนการอาหารไทยเอ็มเอสซี ซึ่งเป็นผู้ร่วมพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนวิชาอาหารถิ่นระยอง ร่วมงานด้วย
 
 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่าศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ถือเป็นการสร้างฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านอาหารถิ่น และส่งเสริมการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นรวมถึงช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนในจังหวัดระยอง 
 
 
“ทั้งนี้ขอขอบคุณทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง ที่ได้ให้การสนับสนุน ช่วยกันพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ได้ฝึกฝนจนเกิดเป็นทักษะและประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น จนสามารถนำไปสร้างอาชีพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านอาหารในจังหวัดระยองในอนาคต เพื่อรองรับนโยบายโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC  ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวและการแปรรูปอาหารต่อไปได้ ” 
 
ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)  หรือ GC กล่าวว่า GC มุ่งมั่นที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มพัฒนา “เชฟชุมชน” ของประเทศไทย โดยการดำเนินโครงการเชฟชุมชนชวนกินถิ่นระยอง (ฮิ) ตั้งแต่ปี 2560 และประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์เมนูที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น จนเกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารแห่งใหม่รวมทั้งสร้างอาชีพและเศรษฐกิจให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร ที่มุ่งมั่นในการเป็น “Chemistry for Better Living เคมี..ที่เข้าถึงทุกความสุข
 
ทั้งนี้ GC ได้ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคระยอง พัฒนาหลักสูตร “การเรียนการสอนวิชาชีพอาหารถิ่นจังหวัดระยอง” เพื่ออนุรักษ์วัตถุดิบอาหารอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยได้พัฒนาศักยภาพให้กับคณะอาจารย์แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ตลอดจนส่งเสริมองค์ความรู้สูตรอาหาร ผ่านเชฟชื่อดัง อาทิ เชฟชุมพล แจ้งไพร มาดามนูรอ โซ๊ะมณี เชฟณัฐพงศ์ ธีรนันทพิชิต เชฟนิก วิพิทธิจักษ์ พิทยานนท์ เชฟปิง สุรกิจ เข็มแก้ว  เพื่อพัฒนาเป็น “ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง” ในรูปแบบการศึกษาระบบทวิภาคี วัตถุประสงค์เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพอาหารถิ่นระยอง และการทำธุรกิจร้านอาหาร ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับปวช. และปวส. โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับนักศึกษาที่ร่วมฝึกงานในร้าน และนำมาพัฒนาการเรียนการสอนของแผนกอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยองต่อไป” ดร.คงกระพัน กล่าว 
 
 
อาจารย์มนิดา หยาดทอง หัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยเทคนิคระยอง กล่าวว่า ขอขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ที่เล็งเห็นความสำคัญต่อการพัฒนากำลังพลอาชีวศึกษา และให้เกียรติมาร่วมพัฒนาการเรียนการสอน และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง ซึ่งวิทยาลัยเทคนิคระยองได้ส่งเสริมให้นักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการทุกคนได้เรียนรู้รายวิชาอาหารถิ่น และฝึกอาชีพในศูนย์ฯ เพื่อให้สามารถเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารได้ในอนาคต 
 
 
 
 
“ นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ยังมีภารกิจส่งเสริมการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นและสอนการทำอาหารที่หลากหลาย ทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ประชาชนในจังหวัดระยองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย”
 
 
นางสาวนิราภร พลีสุ่มทอง นักศึกษา ระดับ ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ กล่าวว่าขอบคุณบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เป็นอย่างมากที่ได้มอบ ศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่ไว้ปฏิบัติงานจริง อีกทั้งยังชูวัตถุดิบของจังหวัดระยองให้เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น และช่วยให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน อีกทั้งต่อยอดเศรษฐกิจสู่ชุมชน และร่วมพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น
 
ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้อาหารถิ่นระยอง ร้านใบชะมวง เปิดบริการให้ทุกท่านได้ลิ้มรสชาติจากวัตถุท้องถิ่นจังหวัดระยอง ที่รังสรรค์เมนูสุดพิเศษได้ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.