เที่ยว เล่น เรียนรู้ ที่เมืองระยอง ฮิ 4 จุดเช็คอินต้องมาลองสัมผัส!!

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
207 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ล่องแพชมเหยี่ยวแดง

บริเวณชุมชนท่องเที่ยวบ้านทะเลน้อย จังหวัดระยอง ชมวิถีชีวิตประมงริ่มแม่น้ำประแส และรับประทานอาหารมื้อเย็นไปพร้อมๆ กับพระอาทิตย์ตกดินบรรยากาศดีมาก อาหารฝีมือชาวบ้านบอกเลยว่ารสชาติดีจริงๆ อาหารทะเลก็มาเต็ม ปูนึ่ง, กุ้งเผา, กุ้งอบ, ปลาทูทอด และอื่นๆ อีกมากมายใครหาที่เที่ยว จ.ระยอง แบบล่องแพชมเหยี่ยวแดง และทานข้าวใกล้ชิดกับทะเล

รายละเอียด 
ล่องเรือชมเหยี่ยวแดง
ถ้ามาน้อยกว่า 5 คน คิด ราคาคนละ 120 บาท ,ถ้า 5-8 คน คิดราคาเหมา 600 บาท
🚤 ล่องแพชมเหยี่ยวแดง  20-30 คน คิด 4,000 บาท  
“ แพชุมชนท่องเที่ยว บ้านทะเลน้อย…ฮิ” ☎️ติดต่อคุณปรีชา : 081-864-9086 หรือ คุณอุดม : 061-460-5117

นั่งเรือไปเกาะมันใน ชมแหล่งอนุบาลพันธุ์เต่าทะเล

ใครมีจิตอาสาช่วย ขัดบ่อเต่า, ปลูกหญ้าทะเล ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าก่อนมา เพราะเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมอุปกรณ์ และบุคลากรมาให้คำแนะนำในการทำกิจกรรม การปลูกหญ้าทะเล ทำให้เพิ่มแหล่งอาหารให้กับ เต่าทะเล, พะยูน และสัตว์น้ำประเภทอื่นๆ ซึ่งหญ้าทะเลยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลอีกด้วย ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งอ่าวไทยฝังตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

เสร็จภารกิจที่เกาะมันใน ก็ไปออกเรือไปดำน้ำกันที่เกาะมันกลาง และเกาะทะลุ ดูความสวยงามของปะการังในภาคตะวันออก และปลาสวยงามใต้ท้องทะเล ซึ่งขอแนะนำเลยว่า เกาะทะลุ มีปลาสวยงามเป็นจำนวนมาก เหมาะแก่การดำน้ำ 


☎️ เบอร์โทรติดต่อเจ้าหน้า ในกรณีที่ต้องการเป็นจิตอาสา ขัดบ่อเต่า และปลูกหญ้าทะเลในวันเสาร์ – อาทิตย์ ต้องแจ้งล่วงหน้า  ติดต่อคุณดา : 065-572-6868  

 

เปิดบ้านพ่อ ดูหอเฉลิมพระเกียรติ ณ อ่างเก็บน้ำดอกกราย


เป็นศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 1,300 ไร่ ได้เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ยังมีจุดถ่ายรูปสวยๆ อีกหลายจุด เช่น บริเวณสันเขื่อน ของอ่างเก็บน้ำดอกกรายชมพระอาทิตย์ตกดิน หรือว่าจะนั่งรถรางชมทุ่งดอกทานตะวัน ชมวิวมุมสูงของหอเฉลิมพระเกียรติ นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของ อ.ปลวกแดง จ.ระยองเที่ยวแบบได้ความรู้ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ และการประมง ต้องมาที่ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ ใครมาเที่ยวจังหวัดระยองขอแนะนำ อีก 1 สถานที่ท่องเที่ยว รับรองว่าได้ความรู้เรื่องการเกษตร ปศุสัตว์ และการประมงแบบเต็มๆ

 

“ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา” ณ เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว

ภารกิจหลักในการควบคุมผู้ต้องขัง ตามนโยบายของ กรมราชทัณฑ์ เป็นการฟื้นฟูแก้ไขพฤตินิสัยผู้กระทำผิดของกรมราชทัณฑ์ โดยการฝึกวิชาชีพด้านเกษตรกรรม ตามพระราชดำริ “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ให้ผู้ต้องขังได้เรียนรู้ทักษะวิชาชีพจนเกิดความชำนาญสามารถนำไปประยุกต์ปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงและยั่งยืน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวผู้ต้องขังพ้นโทษ

 ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา จัดทำขึ้นเพื่อรองรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ให้มาเรียนรู้วิชาชีพด้านการทำเกษตร แบ่งเป็นฐานฝึกวิชาชีพจำนวน ๔ ฐาน
1. ฐานฝึกวิชาชีพปศุสัตว์ และประมงน้ำจืด เป็นการเรียนรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมูหลุม, เป็ดเนื้อ, เป็ดไข่, ไก่ไข่,ไก่พื้นเมือง, ปลาดุก, ปลานิล, การเลี้ยงแพะ, โคพันธุ์พื้นเมือง และกระบื้อ
2. ฐานสาธิตเกษตรอินทรีย์
3. ฐานผักปลอดสารพิษ
4. ฐานศาสตร์พระราชา เกษตรทฤษฎีใหม่ 1 ไร่ 1 แสน

มีตลาดนัดเรือนจำทุกวัน “พุธ”  เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรจากการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังนำออกจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป ได้เลือกซื้อกันครับ หรือใครต้องการฝึกอาชีพด้านการทำเกษตร หรือหาแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ

ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เรือนจำชั่วคราวเขาไม้แก้ว จังหวัดระยองครับ
ที่ตั้งของศูนย์ : 355 ม.9 ต.หนองละลอก อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
เบอร์โทรติดต่อ : 0-3863-7760