แชร์โพสนี้

IFrame
 
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันพ่อแห่งชาติและวาระครบรอบ ๓๓๓ ปีแห่งมิตรภาพไทยฝรั่งเศส สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส ร่วมมือกับมูลนิธิสวนหลวง ร.๙, หอการค้าไทยฝรั่งเศส, ชมรม Français du Monde, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)หรือ GC และบริษัท เนเชอรัลเบฟ จำกัด ได้จัดงาน “๓๓๓ ปีจากแวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.๙” ตลาดในสวนฝรั่งเศส
 
 
คุณเปรมิกา สุจริตกุล นายกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส และประธานจัดงาน กล่าวว่า ๓๓๓ ปีที่อยุธยาสามารถผูกมิตรกับดินแดนแห่งเมืองน้ำหอมสำเร็จ เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะราชทูตภายใต้การนำของออกพระวิสุทธสุนทร หรือเจ้าพระยา โกษาธิบดี (ปาน) ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสนั้น ไม่ใช่เป็นเพียง ๓๓๓ ปีแห่งสัมพันธภาพทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเท่านั้น แต่เป็น ๓๓๓ ปี ที่นักเรียนไทยได้เดิน ทางไปเหยียบราชอาณาจักรฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก ในการนี้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงคัดเลือกลูก ของข้าราชการไทยจำนวน ๑๒ คนให้ติดตามคณะราชทูตไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อศึกษาศาสตร์ต่างๆ ที่ ”โรงเรียน หลุยส์เลอกรัง” (Lycée Louis le Grand) ได้แก่วิชาศาสนา, วิธีทำน้ำพุ, ก่อสร้าง ช่างเงินช่างทอง
 
นับแต่นั้นมา นักเรียนไทยหลายหมื่นคนได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส และกลับมาทำคุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันพ่อแห่งชาติและวาระครบรอบ ๓๓๓ ปีแห่งมิตรภาพไทยฝรั่งเศส
 
 
และเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือสำคัญที่ได้รับจากผู้สนับสนุนอย่าง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งเป็น Diamond Sponsors ที่จะเข้ามาร่วมทำกิจกรรมให้ความรู้ กระตุ้นความตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ไม่เพียงเท่านั้นยังมีความร่วมมือกับ P80 ซึ่งเป็น Diamond Sponsors เช่นกัน รวมไปถึงอีกหลายหน่วยงาน อาทิ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ หอการค้าไทยฝรั่งเศส, ชมรม Français du Monde และบริษัทเนเชอรัล เบฟ จำกัด
 
 
ดร.ชญาน์ จันทวสุ ผู้ช่วยกรรมการจัดการใหญ่ สายงานบริหารความยั่งยืนและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า ทาง GC เองมีบริษัท Vencorex ที่เป็นบริษัทย่อยที่ Operate ทั้งในประเทศไทย และฝรั่งเศส รวมไปถึงทาง CEO ของ GC เองก็เป็นประธานร่วมของสภาธุรกิจฝรั่งเศส –ไทยด้วย ประกอบกับทางสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสได้มีการจัดงาน “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.๙” ซึ่ง GC มองว่าเป็นกิจกรรมที่ดีเป็นโอกาสที่ดี ที่จะให้ชาวไทยและชาวฝรั่งเศส หรือนักท่องเที่ยวต่างๆ ได้เข้าไปเที่ยวในงาน และที่ขาดไม่ได้เลยคือการร่วมแสดงความยินดีในสัมพันธภาพระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ที่ครบรอบ  ๓๓๓ ปี พร้อมกันนี้ทาง GC ก็อยากจะเห็นคนที่ไปเที่ยวในงานนี้ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญทำให้ในครั้งนี้ GC ได้เป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน
 
 
โดยภายในงานที่เป็นในส่วนของทาง GC นั้นจะมีการออกบูธนิทรรศการเกี่ยวกับ Circular Living ที่สะท้อนถึงการนำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อมุ่งสร้างการรับรู้ให้คนในสังคมในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลาสติกอย่างรู้คุณค่า ซึ่งในงานจะมีการให้ความรู้การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อให้สามารถนำกลับมา Upcycing ด้วยนวัตกรรม เพื่อคืนชีวิตใหม่ให้พลาสติกใช้แล้วกลับมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม นำไปสู่การช่วยลดปริมาณขยะพลาสติก
 
 
 
ดร.ชญาน์ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นภายในบูธของ GC จะมีการขายเสื้อ Upcycling the Oceans ลายพิเศษของงานครั้งนี้โดยเฉพาะ และที่สำคัญเป็นเสื้อที่มีการทอจากเส้นใยขยะพลาสติกเก็บขึ้นมาได้จากท้องทะเลไทย และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ซึ่งทำมาจากขยะของพลาสติก รวมทั้งภายในบูธของทาง GC ได้มีการใช้ภาชนะ อาทิ ถาดใส่อาหารและแก้ว Bio PBS ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาใช้เสิร์ฟอาหาร และขนมขึ้นชื่อของชุมชนระยองอย่างขนมนิ่มนวล ที่เป็นขนมหวานพื้นถิ่นของชุมชนระยองโดยเฉพาะด้วย 
 
 
และที่พลาดไม่ได้และเป็น Highlight คือต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ สูง ๔ เมตร กว้าง ๒ เมตร ที่ทาง GC ได้ทำมาจากขยะขวดพลาสติกเหลือใช้จากงานการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ ๓๕ ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ที่ผ่านมาซึ่งรับรองว่าสวยไม่แพ้ต้นคริสต์มาสของจริงเลย นับได้ว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ และน่าจะเป็นครั้งแรกที่จะมีต้นคริสต์มาสที่ทำจากขยะ
 
 
“ที่สำคัญที่อยากจะบอกคือขยะไม่จำเป็นต้องทิ้งเสมอไป ขยะสามารถทำประโยชน์ได้ และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม และมีมูลค่าได้ด้วย” 
 
สำหรับใครอยากเห็นว่าต้นคริสต์มาสที่มาจากขยะของจริงเป็นอย่างไร สามารถไปชม และไปร่วมงาน “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.๙” ได้ในวันที่ ๗-๘ ธ.ค.นี้ ที่ลานดาวจรัล สวนหลวง ร.๙โดยในงานนี้ สมาคมฯจะพาแวร์ซายส์ลัดฟ้ามาสวนหลวงเพื่อให้ประชาชนได้มาชิม ช้อป ใช้ ในสไตล์รองเซส์โดยจะจำลองบรรยากาศของงาน “Marché de Noël” มีการออกร้านในรูปแบบของตลาดคริสต์มาส ซึ่งชาวฝรั่งเศสนิยมจัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมตามเมืองสำคัญ อาทิ กรุงปารีสและสตราสบูร์ก และนำเสนอสินค้าฝรั่งเศส 
 
การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่นเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ดนตรี คลาสสิกและแจ๊สโดยศิลปินทั้งไทยและฝรั่งเศส อาทิ Frank Herrgott Catherine Barbier และคณะ Cabaret des Invités ศิลปิน ณัฐชา ปัทมพงศ์ (Mellow Motive) Boss Ari วงดนตรี Cycle Brass Quintet AJC Band นิทรรศการ “ศิลปิน ๒ รัชสมัย” และมุมสอนวาดภาพโดยศิลปินชื่อดัง อาทิ อ.สุชาต วงศ์ทอง, อ.ไมตรี โพธิราช, อ.อภิชัย การิกาญจน์, อ.สานิต เธียรวรคุณ, อ.นาวี เรื่องระเนียม, อ.ธนิตย์ ด้วงดำรงศ์, อ.ชิงชัย อุ่นเจริญกิจ, อ.สิปปวิชญ์ พลสิงห์,  
 
มุมแต่งหน้าดอกไม้ โดย อ.มนตรี วัดละเอียด ปรมาจารย์แต่งหน้าแห่งยุค  มุมถ่ายรูปที่ระลึกและมุมจิตรกรในสไตล์มองมารตร์ (Montmartre) จุดเด่นของ งานคือการแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตลีลาจากบันทึกโกษาปานเรื่องการเดินทางของคณะราชทูตสยาม ในรูปแบบที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน นอกจากนี้ผู้ที่ไปร่วมงานก็ยังจะได้ตื่นตาตื่นใจกับงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ อีกด้วย
 
 
นอกจากนี้ยังจะมีการสมนาคุณสำหรับผู้ที่สนใจร่วมงานด้วยแสตมป์ที่ระลึก ๓๓๓ ปี ไทย-ฝรั่งเศส ที่จัดทำจำนวนจำจัดเพื่องานนี้โดยเฉพาะเท่านั้น โดยรายได้จะนำทูลเกล้าฯถวาย  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี
 
 
พบกับมหัศจรรย์แวร์ซายส์ใน “๓๓๓ ปีจากแวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.๙” มาสัมผัสบรรยากาศฝรั่งเศสที่ลานจิตรลดาจรัล สวนหลวง ร.๙ วันที่ ๗-๘  ธันวาคม เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น. (soft opening เปิดอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ ๕-๖) จอดรถประตู ๔ ถนนเฉลิมพระเกียรติ และงานเลี้ยงรับรองวันที่ ๗ ธันวาคม เวลา ๑๗.๐๐น. พร้อมชมการแสดงแสงสีเสียง และชมพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส ประดิษฐ์จากขยะพลาสติกในท้องทะเล โดย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บัตรราคา ๑,๐๐๐ บาท (๕๐๐ บาท สำหรับสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส) พร้อมรับสแตมป์ที่ระลึก ๓๓๓ ปี ไทย-ฝรั่งเศส โทร ๐๒ ๖๖๒ ๓๐๒๓ หรือรับลงทะเบียนหน้างานเวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป