ผู้สูงอายุตอบรับหุ้นกู้ GC เกินคาด สร้างความมั่นคงในวัยเกษียณ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
218 ครั้ง

แชร์โพสนี้

             ตามที่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ได้เสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป นักลงทุนสถาบัน เพื่อขยายฐานผู้ลงทุนและเสริมสร้างฐานผู้ถือหุ้นกู้รายย่อยของ GC และยังเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้สูงอายุมีสิทธิจองซื้อก่อน เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคงยามเกษียณสำหรับผู้สูงอายุ นั้น

            ทั้งนี้ หุ้นกู้ของ GC ได้รับการตอบรับที่ดีจากทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ความสนใจ และตอบรับเป็นจำนวนมาก กว่า 4,700 ราย คิดเป็นวงเงินกว่า 6,000 ล้านบาท ซึ่งโดยปกติผู้สูงอายุชอบการลงทุนที่มั่นคง ซึ่งหุ้นกู้ผู้สูงอายุของ GC เป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับผู้สูงอายุ โดย GC เป็นบริษัทแรกที่มีการออกหุ้นกู้เพื่อตอบสนองการลงทุนของผู้สูงอายุ เป็นการสะท้อนการดูแลสังคมทางหนึ่ง และยัง เปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าถึงการจองในลำดับแรกก่อนบุคคลทั่วไปอีกด้วย