รู้หรือยัง ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร ตลาดหุ้นเปิดปกติ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
229 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ประกาศวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2562​ ซึ่งมีวันหยุดรวมกัน 15 ครั้ง แต่ไม่พบว่า วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็น “วันหยุดภาคครึ่งปี” เหมือนเช่นทุกปี

โดยแบงก์ชาติ ชี้แจงว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ยกเลิกวันหยุดภาคครึ่งปี (1 กรกฎาคม) ซึ่งเดิมกำหนดเพื่อให้สถาบันการเงินมีเวลาในการปิดงวดบัญชีครึ่งปี

อย่างไรก็ดี เนื่องจากปัจจุบันสถาบันการเงินมีระบบการปิดบัญชีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถดำเนินการได้โดยไม่กระทบกับการให้บริการของสถาบันการเงิน ซึ่งสถาบันการเงินสามารถให้บริการในทุกช่องทางได้ตามปกติ จึงไม่จำเป็นต้องมีการกำหนดวันหยุดภาคครึ่งปีอีกต่อไป