แชร์โพสนี้

         การแข่งขันสร้างโมเดลจัดการขยะในประเทศไทย Waste Runner 100 Days Challenge ที่จัดโดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และโครงการ OUR Khung Bangkachao ได้ดำเนินมาถึงครึ่งทางแล้ว หลังจากเปิดการแข่งขันไปอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 นั้น 
 
 
            23 มิ.ย.62- ล่าสุด บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) GCและโครงการ OUR Khung Bangkachao ได้จัดงาน Demo Day เปิดโอกาสให้ 8 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ นำเสนอโมเดลการจัดการขยะ เพื่อเฟ้นหา 3 ทีมสุดท้าย ซึ่งทีมที่ผ่านเข้ารอบนั้นคือ
 
 
        ทีม Trash เสนอจัดทำแอปพลิเคชั่น เพื่อรับซื้อขยะรีไซเคิลผ่านธนาคารขยะรอบๆชุมชน โดยรวบรวมขยะที่ผู้คนในชุมชนนำมาขาย
 
 
       ทีม Orgafeed เสนอการเพาะแมลงเพื่อจัดการขยะอินทรีย์ และเพิ่มรายได้จากการขายแมลง
 
 
         และทีม Leaf no trash เสนอเปลี่ยนขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว เป็นบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เพื่อสร้างนิสัยการคัดแยกขยะด้วยการออกแบบสื่อสาร (Communication Design) และการเพิ่มมูลค่าจากขยะ ด้วยการผลิตเป็นสินค้าชุมชน ซึ่งแต่ละทีมล้วนมีจุดเด่นที่แตกต่างและน่าสนใจต่างกันไป
 
          โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ ความเป็นไปได้ในการดำเนินการจริง ผลลัพธ์ในการจัดการขยะ ความยั่งยืน สุดท้ายคือ ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานร่วมกับชุมชน
 
 
           คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า  GC ได้มุ่งเน้นที่จะให้เกิดขึ้นคือ โมเดลการจัดการขยะที่สนับสนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้านสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่ยั่งยืน โดย GC ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารจัดการขยะอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารและสร้างความเข้าใจว่าขยะมีมูลค่า และจำเป็นต้องได้รับการจัดเก็บอย่างเหมาะสม ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีนัยยะสำคัญ
 
           สำหรับการแข่งขันสร้างโมเดลการจัดการขยะ Waste Runner 100 Days Challenge ถือเป็นเรื่องใหม่ และท้าทายกับผู้แข่งขันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ โครงการ Waste Runner 100 Days Challenge ได้เดินมาถึงครึ่งทางแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของ GC ในการดึงเอาจุดแข็งจากเครือข่ายในระบบการจัดการขยะ มาสร้างพื้นที่ในการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจผลักดันให้เกิดเป็นโมเดลการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 
           ทั้งนี้ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีผู้คนให้ความสนใจเกี่ยวกับโครงการ Waste Runner 100 Days Challenge และมองเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการขยะเป็นจำนวนมากถึง 81 ทีม ซึ่งผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ได้แสดงศักยภาพ มีความใส่ใจและความมุ่งมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะผ่านโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเข้ามา นับเป็นพลังของคลื่นลูกใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความหวังของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย   ถึงแม้ว่าผลการแข่งขันจะเฟ้นให้เหลือเพียง 3 ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
 
            “แต่ GC ยังต้องขอขอบคุณและให้กำลังใจทีมอื่นๆ ที่ได้มาร่วมการแข่งขัน เพราะสิ่งที่ GC ต้องการให้เกิดขึ้นคือ Community ที่เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่มองเห็นปัญหาเดียวกัน ซึ่งก็คือปัญหาขยะในประเทศไทย และต่างมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหานั้นร่วมกัน เราเชื่อว่าการผนึกกำลังของคนหลายกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกัน จะสามารถสร้างโมเดลการจัดการขยะที่เป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ต่อประเทศได้อย่างแน่นอน” คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช กล่าว
 
 
           คุณชยุตม์ สกุลคู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แทคท์ โซเชียล คอนซัลติ้ง กล่าวว่าขอแสดงความดีใจ กับทั้ง 3 ทีมที่ผ่านเข้ารอบ Demo Day การแข่งขัน  Waste Runner 100 Days Challenge ซึ่งทุกๆ ทีมมีศักยภาพและความเป็นไปได้ในการทดลองบนพื้นที่จริงที่ได้รับเลือกมานำเสนอโครงการให้แก่สาธารณะเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการระดมทุนโดยผู้ที่สนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการแก้ปัญหาขยะในงาน GC Symposium ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 โดยนำร่องที่พื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งจะผ่านการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในมิติของธุรกิจการจัดการขยะ และมิติของการทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อเป็นการทดสอบแนวความคิดจากผู้ใช้และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดให้เกิดเป็นโมเดลการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงกว้าง
 
           “จึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมส่งกำลังใจให้ 3 ทีมสุดท้ายของ Waste Runner 100 Days Challenge ที่ผ่านความท้าทาย ผ่านโจทย์ต่าง ๆ ของชุมชน และสามารถนำผลงานของทีมตนเองลงใช้ในพื้นที่ชุมชนได้จริง มาร่วมกันสนับสนุนทุกทีมเพื่อสิ่งแวดล้อมของพวกเรา” นายชยุตม์ สกุลคู กล่าว
 
 
         คุณณัฐนันท์ ศิริรักษ์ ผู้จัดการฝ่าย หน่วยงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในฐานะคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนจาก GC คงต้องมองว่าโมเดลที่นำเสนอ จะไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ นอกจากบางกระเจ้าได้หรือไม่ โดยความเชื่อมโยงระหว่างการจัดการขยะภายในท้องถิ่นและกระบวนการผลิตพลาสติกในเชิงพาณิชย์ถือเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะจะเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการต่อไป
 
 
         สุดท้ายนี้ผู้แข่งขันที่ผ่านเข้ารอบ ทั้ง 3 ทีม ประกอบด้วย Trash, Orgafeed และ Leaf no trash ขอกล่าวขอบคุณทาง GC เป็นอย่างมาก ที่จัดกิจกรรมดีๆ อย่างโครงการ Waste Runner 100 Days Challenge ในครั้งนี้ ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและมุ่งเน้นจะให้เกิดโมเดลการจัดการขยะที่สนับสนุนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อย่างครบวงจรเพื่อตอบโจทย์และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน