PEA และนิสสัน ประเทศไทย เดินหน้าประกาศความพร้อมรองรับการชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภาคครัวเรือนทั่วประเทศ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
150 ครั้ง

แชร์โพสนี้

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด แถลงข่าวความร่วมมือการเตรียมความพร้อมรองรับการชาร์จพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าภาคครัวเรือน โดยมีนายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และมิสเตอร์ราเมช นาราสิมัน ประธานบริษัท นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว มีผู้บริหารและพนักงาน PEA ร่วมพิธี ณ โถง ชั้น 1 อาคาร LED สำนักงานใหญ่ PEA

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และบริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) ร่วมมือสร้างความมั่นใจและความปลอดภัยในการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยเน้นถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกัน เพื่อทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์พลังงานไฟฟ้าสามารถเข้าถึงเครื่องมือ และคู่มือการใช้งานและบริการสำหรับระบบอัดประจุไฟฟ้า

การฝึกอบรมทักษะทางเทคนิค การพัฒนาอุปกรณ์การชาร์จและระบบชำระค่าไฟฟ้า โดย PEA นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนการติดตั้งสถานีชาร์จให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้ EV ให้กับตัวแทนจำหน่าย

ส่วนงานบริการลูกค้า ช่างประจำศูนย์บริการ มีการเตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านิสสันในการติดตั้งเครื่องชาร์จ ตรวจสอบระบบไฟฟ้า บริการจัดหา ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องชาร์จในสถานที่ต่างๆ ของลูกค้า

ข้อตกลงนี้ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทในเครือของ PEA จะเป็นผู้ดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และติดตั้งเครื่องอัดประจุไฟฟ้าสำหรับ EV ในรูปแบบ Charging Point สำหรับภาคประชาชน พร้อมดูแลมิเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำบ้าน รวมถึงเต้ารับ ในพื้นที่บริการของ PEA อีกทั้งยังสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมของระบบพลังงาน เพื่อเดินหน้าส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ในปี 2563 PEA มีแผนดำเนินการขยายสถานี Charging Station สำหรับยานยนต์ EV จำนวน 62 แห่ง ในระยะทุกๆ 100 กิโลเมตร บนถนนทางหลวงสายหลักของประเทศ

PEA และนิสสัน เชื่อมั่นว่าความร่วมมือกันระหว่างภาคพลังงานและภาคยานยนต์ในครั้งนี้จะช่วยสร้างความตระหนักและกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตรวดเร็วยิ่งขึ้น