สงกรานต์ ปีนี้ เที่ยวที่ไหนดี..?

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
120 ครั้ง

แชร์โพสนี้

 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท.กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 นี้ ททท. ได้ส่งเสริมการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ กระจายไปทั่วประเทศ โดยยังเน้นที่เมืองรองและเมืองหลักที่มีประเพณีสงกรานต์ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นและมีความสนุกสนาน รวม 15 พื้นที่ ทั้งนี้ ททท. กำหนดจัดงานเทศกาลสงกรานต์ขึ้น
ใน 3 จังหวัดเมืองรอง ได้แก่

1. งานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 Amazing Songkran 2019@ Tak “ศรัทธาสองแผ่นดิน” ณ วัดไทยวัฒนาราม และสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2. งานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Fun & Fin Festival 2019 ณ หาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

3. งานสงกรานต์น้ำแร่ ณ หน้าเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

นอกจากนี้ ยังมีอีก 12 พื้นที่ที่ ททท. สนับสนุนการจัดงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำปาง จังหวัดนครพนม จังหวัดหนองคาย จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดสงขลา

 นายนพดล  ภาคพรต รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. กล่าวถึงการจัดงาน
เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและระนองว่า ททท. ได้ดึงเอกลักษณ์ด้านพื้นที่และทรัพยากรมานำเสนอในการจัดงาน จังหวัดมุกดาหาร ใช้ชื่องาน “เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ MUK-SAVAN Fun & Fin Festival 2019” ระหว่างวันที่ 12–16 เมษายน 2562 ณ หาดมโนภิรมย์ อำเภอหว้านใหญ่ ประกอบด้วย
การจัดประติมากรรมทรายสื่อถึงภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยว 5 ภูมิภาค ได้แก่ ประติมากรรมทราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์และองค์พญาศรีมุกดามหามุนีนีลปาลนาคราช จังหวัดมุกดาหาร ประติมากรรมทรายภาคเหนือ คือ พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ประติมากรรมทราย
ภาคกลาง คือ อุทยานมังกรสวรรค์ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร จังหวัดสุพรรณบุรี ประติมากรรมทราย 
ภาคตะวันออก คือ ผีเสื้อสมุทร จังหวัดระยอง รายล้อมด้วยผลไม้นานาชนิด (ต้อนรับฤดูกาลผลไม้) และประติมากรรมทรายภาคใต้ คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังมีโซน Cool-Isan นำเสนออุโมงค์น้ำ อุโมงค์ร่ม เป็นต้น ส่วนการจัดงานพื้นที่จังหวัดระนอง ใช้ชื่องาน “สงกรานต์น้ำแร่ จังหวัดระนอง” ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 ณ ถนนเพิ่มผล หน้าเทศบาลเมืองระนอง อำเภอเมือง ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ อุโมงค์น้ำแร่ ปลุกเสกน้ำแร่เพื่อความเป็นสิริมงคล 
ชิมอาหารถิ่น ทดลองทำผัดหมี่โบราณ นำเสนอเอกลักษณ์ของท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาร่วมงานเสมือนได้อาบน้ำแร่พร้อม ๆ กับการฉลองเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งไม่เหมือนที่ใดในประเทศไทย

นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวในรายละเอียดเพิ่มเติมว่า นอกจากจังหวัดมุกดาหารและระนองแล้ว ททท. ยังได้จัดงานเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ในพื้นที่จังหวัดตาก ซึ่งมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมไทยและเมียนมา ภายใต้ชื่องาน เทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 Amazing Songkran 2019 @ Tak “ศรัทธาสองแผ่นดิน”วันที่ 12–14 เมษายน 2562 ณ วัดไทยวัฒนาราม และสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นการนำเสนอความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมท้องถิ่นของสองประเทศ คือ วัฒนธรรมไทใหญ่กับวัฒนธรรมไทย-แม่สอด ผ่านการจำลองบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์โดยผสมผสาน 2 วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน เน้นตกแต่งบรรยากาศแบบวัฒนธรรมไทใหญ่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมที่วิจิตรของวัดไทย ประกอบด้วยกิจกรรม สรงน้ำพระสำคัญ ก่อเจดีย์ทราย ขบวนแห่สงกรานต์ ทดลองทำโคมไทใหญ่ โคมล้านนา และชมวิถีชนเผ่า เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ ททท. สนับสนุนการจัดงาน
ในอีก 12 พื้นที่  ได้แก่  

  1. งานสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
    งาน “ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์” ปีที่ 77 พุทธศักราช 2562
    วันที่ : 13-15 เมษายน 2562
    สถานที่ : บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ

งาน “สงกรานต์เมษา ผ้าขาวม้าสนั่นโลก”
            วันที่ : 13-15 เมษายน 2562
        สถานที่ : สยามสแควร์ เขตปทุมวัน

The ICONIC Songkran Festival 2019 at ICONSIAM
           วันที่ : 12-15 เมษายน 2562
       สถานที่ : ลานด้านหน้า ICONSIAM และพื้นที่รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1F

    SUMMER REPUBLIC 2019
          วันที่ : 9-16 เมษายน 2562
      สถานที่ : ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์

2. สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ : 19–21 เมษายน 2562

สถานที่ : หน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

3.งานประเพณีเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุโขทัย ประจำปี 2562 “สงกรานต์สุโขทัย เที่ยวได้ครึ่งเดือน”
     งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว
        วันที่ : 7 เมษายน 2562
     สถานที่ : วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย 
        วันที่ : 8–12 เมษายน 2562
    สถานที่ : ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย  
                 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

    งานประเพณีสงกรานต์ และ เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก
       วันที่ : 11-15 เมษายน 2562
   สถานที่ : สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา อำเภอสวรรคโลก

งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย
        วันที่ : 12-14 เมษายน 2562
    สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
 
  งานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย
       วันที่ : 12-15 เมษายน 2562
    สถานที่ : เมืองสุโขทัยและสวนสาธารณะริมแม่น้ำยม จังหวัดสุโขทัย
 
  งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง
       วันที่ : 17-19 เมษายน 2562
    สถานที่ : บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

4.งานประเพณีสงกรานต์ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่
       วันที่ : 12-16 เมษายน 2562
    สถานที่ : บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์/ข่วงท่าแพ/วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

5. งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2562 จังหวัดลำปาง
       วันที่ : 9–13 เมษายน 2562
    สถานที่ : ข่วงนคร สวนสาธารณะเขลางค์นคร ถนนท่าคราวน้อย และหน้าร้านเยื้อนสยาม สามแยกเก๊าจาว จังหวัดลำปาง

6. เทศกาลสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ปี 2562 จังหวัดนครพนม
       วันที่ : 13-15 เมษายน 2562
    สถานที่ : บริเวณริมแม่น้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

7. สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง
       วันที่ : 13-15 เมษายน 2562
    สถานที่ : ถนนศรีสรรเพชญ์ หน้าอาคารเรือนไทย สำนักงาน ททท.พระนครศรีอยุธยา

ประเพณีสงกรานต์ชาวมอญ“แห่หงส์ ธงตะขาบ”
       วันที่ : 14 เมษายน 2562
   สถานที่ : วัดทองบ่อ  ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ปีใหม่สงกรานต์สระบุรี จังหวัดสระบุรี
       วันที่ : 13-15 เมษายน 2562
    สถานที่ : ถนนพิชัยรณรงค์สงคราม หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี
 
   สงกรานต์มันส์สากสระบุรี
       วันที่ : 12-15 เมษายน 2562
    สถานที่ : ตลาดจตุจักรสระบุรี จังหวัดสระบุรี

   งานประเพณีสงกรานต์ “สืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน ตลาดน้ำดาวเรือง จังหวัดสระบุรี
      วันที่ : 13-15 เมษายน 2562
  สถานที่ : ตลาดน้ำดาวเรือง จังหวัดสระบุรี

8. ประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2562 จังหวัดหนองคาย
      วันที่ : 12-18 เมษายน 2562
  สถานที่ : ถนนเจนจบ ลานน้ำพุพญานาค ถนนประจักษ์ศิลปาคม และวัดโพธิ์ชัย    
             (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

9.ประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี
      วันที่ : 16-17 เมษายน 2562
  สถานที่ : หาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

10. งานสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
   Songkran : The Water Festival on the Beach
      วันที่ : 11-13 เมษายน 2562
  สถานที่ : บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

 สงกรานต์โนแอล 2019 (Songkran No L) จังหวัดภูเก็ต
       วันที่ : 13 เมษายน 2562
   สถานที่ : ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

  Water Festival 2019 : อยู่เย็น เป็นสุข
       วันที่ : 14-15 เมษายน 2562
    สถานที่ : ถนนดีบุก จังหวัดภูเก็ต

11.ประเพณีสงกรานต์ และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2562 จังหวัดสงขลา
       วันที่ : 12-15 เมษายน 2562
    สถานที่ : ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ถนนเสน่หานุสรณ์ แยกธรรมนูญวิถี
                และวัดมหัตตมังคลาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

12.เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2562
       วันที่ : 13-15 เมษายน 2562
    สถานที่ : เวทีกลาง บริเวณถนนอาทิวราห์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ผู้ว่าการ ททท. กล่าวในตอนท้ายว่า ททท. คาดการณ์ว่าในช่วงเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ 2562 (12–16 เมษายน 2562) นักท่องเที่ยวชาวไทยจะมีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งสิ้น ประมาณ 3.1 ล้าน คน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 10,697 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในขณะที่สถานการณ์นักท่องเที่ยวต่างชาติ คาดว่า จะมีการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประมาณ 546,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 10,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 คาดว่า ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินทางเข้ามาของตลาดระยะใกล้ เช่น กลุ่มอาเซียน (มาเลเซีย สิงคโปร์ สปป.ลาว และเวียดนาม) จีน ไต้หวัน และอินเดีย โดยคาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวกลุ่มอาเซียน 3 อันดับแรก คือ สิงคโปร์เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 มาเลเซียเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 และ เวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 ขณะที่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ มีทิศทางเติบโตดีเช่นกัน โดยคาดว่า จำนวนนักท่องเที่ยวฮ่องกงเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เกาหลีเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 และญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 5