ดีแทค-ทีโอที-กสท.เปิดสนามทดสอบ 5G

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
61 ครั้ง

แชร์โพสนี้

วันนี้ ดีแทค, ทีโอที และ กสท. เปิดสนามทดสอบ 5G ครอบคลุมพื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพื้นที่ EEC เพื่อทดสอบการใช้งานจริง

โดย ทีโอที ได้นำโครงการเสาอัจฉริยะ หรือ สมาร์ทโพล ซึ่งจะถูกนำไปทดสอบ 5G Testbed ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.มาร่วมทดสอบด้วย 

ส่วน กสท. โทรคมนาคม หรือ CAT นำโครงการ“PM 2.5 Sensor for All”เข้าร่วม โดยข้อมูลของคุณภาพอากาศที่ได้ จะถูกจัดเก็บแบบเรียลไทม์ด้วยระบบคลาวด์ ผ่านเซ็นเซอร์ในพื้นที่แต่ละแห่ง ในอนาคตเมื่อใช้งานบนเครือข่าย 5G แล้ว จะสามารถออกแบบสู่แหล่งข้อมูลกลางที่นำมาเก็บค่าดัชนีคุณภาพอากาศจากทุกพื้นที่มาประมวลผลร่วมกัน เป็นบิ๊กดาต้าบนคลาวด์ที่มีมาตรฐานมากกว่าปัจจุบันได้

ขณะที่ดีแทค ได้ยื่นขออนุญาตทดสอบ 5G ต่อ กสทช. และเตรียมทดสอบในสภาพแวดล้อมจริง รวมถึงการทดสอบทางไกล เชื่อมต่อสถานีฐาน 5G จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ พื้นที่ EEC ซึ่งดีแทคได้จัดทำโซลูชั่น”ฟาร์มแม่นยำ”หรือ การใช้ 5G กับการทำเกษตรแนวใหม่ แจ้งสภาพอากาศ ความชื้นแบบเรียลไทม์