PEA ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน ” (60+ Earth Hour 2019)

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
78 ครั้ง

แชร์โพสนี้

              วันนี้ (วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.) นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2019)” โดยมีนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว ณ อาคารไอราวัตพัฒนา กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง)

             การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร องค์กร WWF มูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) FEED กฟผ. กฟน. ภาครัฐและเอกชนร่วมจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2019) ภายใต้แนวคิด “ปิดเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต” ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ด้วยการรณรงค์ผู้ประกอบการ ร้านค้าและประชาชน ลดการใช้พลังงานและปิดไฟที่ไม่จำเป็น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. โดยเชิญชวนร่วมแชร์การมีส่วนร่วมกิจกรรม ด้วยการติดแฮชแท็ก คำว่า #earthHour หรือ #connect2earth หรือ #ปิดไฟเพื่อโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคต หรือ #ลดเพราะรักษ์ เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนแสดงพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนนำไปสู่การดำเนินการลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

              นอกจากนี้ได้กำหนดจุดปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ประกอบด้วย 5 สถานที่หลัก ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวัง วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เสาชิงช้า สะพานพระราม 8 วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และพื้นที่ในกรุงเทพทั้ง 50 เขต ภาคีเครือข่าย ผู้ประกอบการอาคารสถานที่ 126 แห่ง และเจ้าของอาคารบ้านเรือนในถนน 54 สาย พร้อมกันร่วมปิดไฟลดใช้พลังงานในวันดังกล่าว

             PEA ร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนร่วมกับเมืองต่างๆทั่วโลกด้วยการร่วมกันปิดไฟที่ไม่จำเป็นในพื้นที่ PEA สำนักงานใหญ่ สำนักงานการไฟฟ้าทุกเขตทุกพื้นที่ และบ้านพักพนักงาน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 20.30 – 21.30 น. เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัยและระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งที่ผ่านมา PEA ทั่วประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2559 – 2561 สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 5,659.2 กิโลวัตต์ คิดเป็นค่าไฟฟ้าที่ลดได้ 22,313.79 บาท และสามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 3.109 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

_________________________________________

ข่าว : แผนกสื่อสารภายในภายนอก 
กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

ภาพ : แผนกผลิตสื่อโสตทัศน์ 
กองประชาสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์