เลือกตั้ง62 : พรรคเพื่อไทยปล่อยหมัดหนัก เอาลุงคืนไป เอาเงินในกระเป๋าคืนมา

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
105 ครั้ง

แชร์โพสนี้

พรรคเพื่อไทยตั้งโต๊ะแถลงนโยบายพรรค พร้อมอัดการทำงานของ รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ผ่านมา ล้มเหลว สร้างหนี้ รายได้ของประชาชนลดลง หนี้สิ้นเพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

[ เอา “ลุง” คืนไป เอาเงินในกระเป๋าคืนมา ทวงคืน “ความสุขที่แท้จริง” ให้กับคนไทย ]

จากความเสียหายในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา “ลุง” ในที่นี้ หมายถึง “ความคิดและสิ่งเก่าที่ทำให้สิ้นหวัง”

ประชาชนต่างบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเศรษฐกิจแย่ หนี้สินท่วมหัว ปัญหาปากท้องหนักหน่วง เป็นความทุกข์ที่ คสช. พยายามปฏิเสธว่า “ไม่เป็นความจริง” แต่ความทุกข์นี้ สอดคล้องกับข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่ได้ถูกเปิดเผยออกมาในช่วงเดือนที่ผ่านมา โดยพรรคเพื่อไทยขอสรุปสาระสำคัญ 2 ข้อ ดังนี้:

1. GDP ของไทยโตขึ้นตามที่ คสช. แถลง แต่ที่ไม่ได้แถลง คือประชาชนส่วนใหญ่จนลง รายได้ของคนไทยมีการเติบโตต่ำกว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวมมาก และเมื่อหักเงินเฟ้อออก ก็เรียกได้ว่าแทบไม่มีการเติบโต
2. “รวยกระจุก จนกระจาย” เกิดขึ้นจริง และยิ่งหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สภาเศรษฐกิจโลกจัดอันดับให้ ไทยมีความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินมากที่สุดในอาเซียน และ “กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ได้เปรียบธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ”

[ ทำไมต้องเอา “ลุง” คืนไป? ]

เราต้องหยุดการสืบทอดความคิดและสิ่งเก่าแบบ “ลุงๆ”
เพราะ “ลุง” จะทำให้ประเทศไทยเสียหายต่อไปอีก 4 ปี

แนวโน้มการสานต่อ “นโยบายประชารัฐ” ที่ล้มเหลวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และจะยิ่งทำให้คนไทยทั้งประเทศเสียหายหนักยิ่งขึ้น หากมีการ “สืบทอด” ต่อไปอีกใน 4 ปีข้างหน้า ความเสียหายที่ว่านี้ ได้แก่:

1. คสช. ใช้งบประมาณมหาศาล ทำงบประมาณขาดดุล 3-5 แสนล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 4 ปีติดกัน ทั้งหมดนี้ “ลุง” ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตทางเศรษฐกิจของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศดีขึ้น เพราะ “ลุง” แก้ปัญหาไม่ตรงจุด

2. เพราะ “ลุง” ไม่สามารถเพิ่มรายได้ให้คนไทยได้อย่างแท้จริง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา “ลุง” จึงเลือกวิธีการเฉพาะหน้าที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “แจกเงิน” ซึ่งตรงกับช่วงหาเสียงเลือกตั้งพอดี จุดนี้ ประชาชนคงต้องถามว่า ทำไมตลอดช่วงเวลา 5 ปี “ลุง” ถึงปล่อยให้ประชาชนต้องเผชิญกับทุกข์ทางเศรษฐกิจโดยลำพัง

[ พรรคเพื่อไทยจะทวงคืนเงินในกระเป๋าให้คนไทยอย่างไร? ]

วันนี้ พรรคเพื่อไทยต้องการ “คืนความสุขที่แท้จริง” ให้แก่ประชาชนไทย 
เอาความล้มเหลวและสิ้นหวังแบบ “ลุงๆ” คืนไป
เอาเงินในกระเป๋าคนไทยคืนมา

เราขออาสากอบกู้วิกฤตของประเทศ ด้วยหลักปรัชญา 4 ข้อ
1. พลิกฟื้นเศรษฐกิจทั้งระบบ ด้วยการ “บริหารจัดการ” อย่างมืออาชีพ ใช้งบประมาณน้อย แต่ประชาชนได้ประโยชน์มาก ไม่ใช่ใช้งบประมาณมากแบบ “ลุงๆ” แต่ประชาชนได้ประโยชน์น้อย คนตัวเล็กต้องมีที่ยืนในเวทีเศรษฐกิจไทย
2. รดน้ำที่ราก ให้ลำต้นและใบเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง เติมทุนให้คนตัวเล็กตั้งตัวได้ ไม่ใช่ “แจกเงิน”เพื่อหวังผลระยะสั้น 
3. แก้หนี้ด้วยรายได้ ทลายอุปสรรคการทำมาหากินของประชาชน เพื่อปลดปล่อยศักยภาพในการสร้างฐานรายได้ใหม่ให้คนไทย
4. รวมพลังคนไทยทั้งประเทศ ให้เมืองช่วยชนบท และชนบทช่วยเมือง สร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ ไม่ฝืดเคืองอย่าง 5 ปีที่ผ่านมา

ในฐานะของพรรคการเมืองที่เคยชนะการเลือกตั้งมาแล้ว และเคยทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้สำเร็จมาแล้วทุกครั้ง วันนี้ พรรคเพื่อไทยขอประกาศเป้าหมายเพิ่มรายได้ให้คนไทย ดังนี้

1. เพิ่มรายได้ SME 15% 
2. เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ
3. เพิ่มเงินเดือนปริญญาตรี
4. เพิ่มราคาสินค้าเกษตรหลักทุกตัว เช่น ข้าว 12,000 บาท ต่อเกวียน ยาง 60 บาทต่อกิโลกรัม อ้อย 1,000 บาทต่อตัน

เป้าหมายทั้งหมดนี้ พรรคเพื่อไทยจะดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อนายจ้าง และสถานะทางการคลังของประเทศ 
เราไม่เคยออกนโยบาย “คิดสั้น” แบบ “ลุง” 
เราจะไม่ก่อหนี้มหาศาลให้ประเทศแบบ “ลุง”

นอกจากนี้ เรายังมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตในเมืองใหญ่อย่างเร่งด่วน ได้แก่

1. ลดเวลาเดินทางประจำวันของประชาชนลง 25% โดยการจัดระเบียบงานซ่อมแซม และก่อสร้างถนนให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับบริการขนส่งมวลชนครบวงจร เพื่อส่งเสริมให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
2. แก้ปัญหาวิกฤติฝุ่นพิษเป็นวาระฉุกเฉิน จัดตั้ง War Room ให้หน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการที่แท้จริง และส่งเสริมความร่วมมือกับภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหา

วันนี้ มีพรรคการเมืองหลายพรรคที่ออกมาให้สัญญากับประชาชน ซึ่งถือเป็นโอกาสดีของประชาชนที่จะได้ตัดสินใจว่า

พรรคการเมืองไหน “ให้คำสัญญาแบบลุงๆ” 
พรรคการเมืองไหน “ให้คำสัญญาที่ทำได้จริง”

ซึ่งประชาชนก็สามารถพิจารณาได้จากผลงานที่ผ่านมาในอดีตว่า

พรรคการเมืองไหน พูดได้ดีแต่ช่วงหาเสียง แต่ไม่เคยทำอะไรจริงจังให้ประชาชนในช่วงที่เป็นรัฐบาล

พรรคการเมืองไหน พูดแล้ว ทำได้จริง 
และทำได้จริงมากกว่าที่พูดในทุกๆ ครั้งที่ได้มีโอกาสเป็นรัฐบาล

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจ พรรคเพื่อไทย