เลือกตั้ง62 : รู้หรือไม่ ส.ส. พรรคเดียวกันต่างเขต คนละเบอร์

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
90 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ข้อควรระวัง หมายเลขประจำตัว หรือ ‘เบอร์’ ของผู้สมัครแต่ละพรรคการเมืองสับสนกัน เพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ ส.ส. พรรคการเมืองเดียวกันจะไม่ได้ใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศ

คือ แม้จะอยู่พรรคการเมืองเดียวกันแต่เมื่ออยู่ต่างเขตเลือกตั้งกัน (แม้จะอยู่จังหวัดเดียวกัน) ก็อาจจะได้เบอร์คนละเบอร์กันก็ได้ เนื่องจากว่า ผู้สมัครจะได้รับหมายเลขเรียงตามลำดับที่ของหลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง คือ ถ้าผู้สมัครคนใดมาสมัครเป็นคนแรกของเขตเลือกตั้งนั้นก็จะได้หมายเลขที่ 1 และจะไล่ลำดับไปเรื่อยๆ จนถึงผู้สมัครคนสุดท้าย หรือ ใครมาสมัครก่อน ก็จะได้เบอร์ต้นๆ ไป โดยไม่สนใจว่าจะอยู่พรรคไหน