เลือกตั้ง62 : การเล่นพนันขันต่อเกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
89 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ผู้ใดเล่นหรือ จัดให้มีการเล่นการพนันขันต่อใดๆ เกี่ยวกับผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาทถึง 1 แสนบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำ หนด 5 ปี