เลือกตั้ง62 : การขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
78 ครั้ง

แชร์โพสนี้

“ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควรต่อการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ