ไพบูลย์ ชงประกันรายได้เกษตร 6,000 บาท ต่อเดือน

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
64 ครั้ง

แชร์โพสนี้

นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปเป็นตัวแทนผู้ร่วมดีเบต กล่าวก่อนการเข้าดีเบตในหัวข้อที่จะดีเบตในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกษตร ว่า ในวันนี้จะนำเสนอนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย ด้วยการน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้ โดยมีทั้งประเด็นราคาสินค้าการเกษตร ,หนี้สิน , รายได้ไม่มั่นคง

โดยนำเสนอแนวทางการประกันรายได้ทุกเดือน เดือนละ 6,000 บาท เพราะเชื่อว่าหากเกษตรกรมีรายได้ประจำทุกเดือน จะทำให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนแนวทางในการหารายได้หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปจะนำเงินจากกองทุนปลูกต้นไม้โตเร็ว โดยให้ซื้อขายต้นไม้ล่วงหน้า ซึ่งจะส่งผลถึง sme สู่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่