รู้กันหรือยัง? ทำฟันด้วยสิทธิประกันสังคม ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้ว เบิกได้สูงสุด 4,400 บาท

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
143 ครั้ง

แชร์โพสนี้

        มนุษย์เงินเดือนฟังทางนี้ รู้กันหรือยังว่าตอนนี้ถ้าเข้าไปใช้สิทธิประกันสังคมด้านทันตกรรมในคลินิกที่มีป้าย “สถานพยาบาลแห่งนี้ ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย” จะสามารถเข้ารับบริการได้เลยโดยไม่ต้องจ่ายไปก่อนแล้วเอามาเบิกให้ยุ่งยาก

        โดยเงื่อนไขคือต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 สามารถเบิกได้ในกรณีขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน หรือผ่าฟันคุด ในวงเงินรวมไม่เกิน 900 บาท/ปี และสำหรับใครที่ใส่ฟันปลอมยังได้สิทธิรับค่าฟันปลอมอีกด้วย โดยแยกเป็น 2 กรณี ดังนี้

        ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน ​​ : 1-5 ซี่ ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,300 บาท 5 ซี่ขึ้นไป ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 1,500 บาท
ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก : บนหรือล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 2,400 บาท บนและล่าง ได้เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,400 บาท
จ่ายเบี้ยประกันไปแล้วทุกเดือนก็อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะ

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน