24 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 -17.00 น.เข้าคูหา รับบัตรใบเดียว กาเบอร์เดียว ได้ผล 3 อย่าง 

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
220 ครั้ง

แชร์โพสนี้

1. เลือกคนที่รัก – ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและมีคะแนนมากกว่าคะแนนไม่เลือกผู้ใด จะได้รับเลือกเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 350 คน

2. มอบคะแนนให้พรรคที่ชอบ – นำคะแนนของผู้สมัครทุกคนทุกเขตของพรรคการเมืองที่ลงสมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อมาคำนวนหาจำนวน ส.ส. ที่แต่ละพรรคพึงจะได้รับของแต่ละพรรค และนำไปหาจำนวน ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของพรรค


3. เห็นชอบนายกรัฐมนตรี – พรรคการเมืองที่ได้ ส.ส. จำนวนไม่น้อยกว่า 25 คน มีสิทธิเสนอชื่อบุคคลซึ่งพรรคนั้นมีมติว่าจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี