MV เพลง คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
119 ครั้ง

แชร์โพสนี้

แต่งขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ” คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย”ซึ่งสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทของเยาวชนไทยต่อกระบวนการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย โดยมีสถาบันอุดมศึกษา 25 แห่ง จากทั่วทุกภาคของประเทศ ร่วมนำร่องกิจกรรมนี้ โดยมุ่งหวังรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ไปยังเยาวชนทุกกลุ่มทั้งในและนอกสถานศึกษา ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เห็นถึงความสำคัญในการเลือกตั้ง   

        เนื้อร้อง ทำนองเพลง”คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย”มีเนื้อหาฟังง่าย เข้าใจง่าย ใช้จังหวะดนตรีที่สนุกสนาน  โดยศิลปินที่ขับร้องทั้ง 3 คนเป็นเสมือนตัวแทนของเยาวชน เพื่อให้ เข้าถึงเป้าหมายกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่

เพลง คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย
คำร้องและทำนอง ปรเมศร์ เหมือนสนิท
Executive  Producer  ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ขับร้อง   กองทัพ พีค
         ภณ ณวัสน์
        ออกัส วชิรวิชญ์      

เจ้าของลิขสิทธิ์ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3