เปิดกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ 6 พ.ค. 2562 เป็นวันหยุดราชการ

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
762 ครั้ง

แชร์โพสนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) กล่าวถึงกำหนดการการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดังนี้

6 เม.ย. พิธีพลีกรรม ตักน้ำจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

8 เม.ย. พิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวงประจำจังหวัด

9 เม.ย. พิธีเวียนเทียนสมโภช น้ำอภิเษก ณ พระอารามหลวง ประจำจังหวัด

18 เม.ย. พิธีเสกน้ำอภิเษก ทำน้ำเทพมนต์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร

19 เม.ย. แห่เชิญน้ำอภิเษก จากวัดสุทัศน์ฯ ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

22-23 เม.ย. พิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

2 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสรณ์พระลานพระราชวังดุสิต ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า และทรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

3 พ.ค. พิธีเชิญพระสุพรรณบัฏ จากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มายังพระที่นั่งไพศาลทักษิณ และประกาศการบรมราชาภิเษก

4 พ.ค. ช่วงเช้า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ช่วงบ่าย การถวายพระพรชัยมงคล

ช่วงเย็น พิธัประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก สักการะพระบรมอัฐิ

ช่วงค่ำ พิธีเถลิงพระแท่นบรรจถรณ์

5 พ.ค. ช่วงเช้า พิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย

ช่วงเย็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเลียบพระนคร

6 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกให้ประชาชนและคณะทูตเข้าเฝ้า ซึ่งคณะกรรมการจัดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ทั้งนี้รัฐบาลมีมติให้วันที่ 6 พ.ค.เป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปด้วยดี