สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (15:00น.)

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
373 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น.

=> ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วง 7.00 น. และ 12.00 น. มากนัก โดยปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) ทุกพื้นที่

=> การดำเนินงาน
1. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 คพ. ร่วมกับ บก.จร. และ กทม. ตรวจสอบตรวจจับรถควันดำตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ใน กทม. บนถนนพหลโยธิน ถนนราชพฤกษ์ ถนนพระราม 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนสุวินทวงศ์(ขาออก) ถนนเทพรัตน์ ถนนพระราม 9 ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม ถนนเจ้าคุณทหาร ถนนสุวินทวงศ์ ถนนเพชรเกษม ถนนสุขาภิบาล 2 ถนนบรมราชชนนี ทางด่วนดาวคะนอง ถนนสรรพาวุธ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนหลวงแพ่ง ถนนกาญจนาภิเษก ถนนประดิษฐ์มนูธรรม และถนนเอกชัย พบรถควันดำ รวมทั้งสิ้น 632 ดังนี้
• รถขนาดใหญ่ตาม พ.ร.บ.ขนส่งทางบก จำนวน 443 คัน 
• รถยนต์ขนาดเล็กตาม พ.ร.บ.จราจรฯ จำนวน 189 คัน
2. กรมชลประทาน จัดส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ พร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำติดตั้งเครื่องพ่นไอน้ำ เข้าร่วมปฏิบัติการทำความสะอาดฝุ่นละอองบนพื้นผิวถนน บริเวณถนนกาญจนาภิเษก เขตคันนายาว ถนนสายไหม เขตสายไหม ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ ถนนสามเสน เขตดุสิต
3. กรุงเทพมหานคร ได้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนที่มีอาคารสูงติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำจากบนอาคาร และได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ไม่ขับช่วยดับเครื่อง” โดยเฉพาะรถราชการของ กทม. 
4. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็วทั้งหมด จำนวน 4 หน่วย ได้แก่ ระยอง นครสวรรค์ ขอนแก่น พิษณุโลก เพื่อปฏิบัติการบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองในอากาศในทุกพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ซึ่งวันนี้หน่วยปฏิบัติการนครสวรรค์ขึ้นปฏิบัติการ
5. จังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมกับเทศบาลนครนครปฐม สถาบันการศึกษา ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และภาคเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมลดปริมาณฝุ่นละออง และจิตอาสา Big Cleaning Day โดยการนำโดรนเพื่อการเกษตร จากจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 เครื่อง บินพ่นละอองน้ำ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day พร้อมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง กวาดล้างทำความสะอาดท้องถนน ดูแลรักษาหน้าบ้านเรือนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อทุกภาคส่วนได้รับรู้และร่วมมือร่วมใจกันดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองที่ผ่านมา จังหวัดนครปฐมได้มีการเข้มงวดตรวจจับรถควันดำและบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก แก้ปัญหาการจราจรติดขัด รณรงค์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวเปลี่ยนมาใช้ระบบขนส่งมวลชนแทน อีกทั้งรณรงค์ “ไม่ขับ ช่วยดับเครื่อง” ภายในสถานที่ราชการ โรงเรียน โรงพยาบาล และพื้นที่มลพิษสูง ตลอดจนประชาสัมพันธ์ “ไม่ให้มีการเผาขยะมูลฝอยและเผาในที่โล่งทุกชนิด” พร้อมควบคุม กำกับ ดูแลแก้ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างอาคารสูง/ระบบสาธารณูปโภค และขอความร่วมมือภาคราชการ ประชาชนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและดูแลรักษาต้นไม้ นอกจากนี้ได้ควบคุมการระบายมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอีกด้วย
6. หน่วยงานอื่นๆ ยังคงติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน

=> คาดการณ์สถานการณ์
จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลง

ท่านสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศของหน่วยงานราชการได้ทางแอ๊พพลิเคชั่น Air4Thai และเว็ปไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/ และสถานการณ์คุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร bangkokairquality.com

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : กรมควบคุมมลพิษ