คุมเข้ม 88 เส้นทางเสี่ยง! ปีใหม่ 62 คนพร้อม ยานพาหนะพร้อม โครงข่ายพร้อม

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
57 ครั้ง

แชร์โพสนี้

คมนาคม รณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “BIG BANG Transport Safety : คนพร้อม ยานพาหนะพร้อม โครงข่ายพร้อม” คุมเข้ม 88 เส้นทาง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการแถลงข่าวการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ของกระทรวงคมนาคม พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “BIG BANG Transport Safety : คนพร้อม ยานพาหนะพร้อม โครงข่ายพร้อม” โดยมี นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหารกระทรวงฯ หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด และสื่อมวลชน ร่วมนายอาคม กล่าวว่า กระทรวงฯ ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด (One Transport One family) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ภายใต้มาตรการ 777 ยกกำลัง 3 เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 – 2 มกราคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะของกระทรวงฯ ประมาณ 15.52 ล้านคน-เที่ยวโดยมีเป้าหมายให้ประชาชน ได้รับความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะอย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง บริหารจัดการจราจรไม่ติดขัดหรือหยุดนิ่งเป็นเวลานาน สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่อง จำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บบนโครงข่ายคมนาคมลดลง 10 % เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือ และเครื่องบินต้องมีเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่เสพสิ่งเสพติด ปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจต้องเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ โดยเพิ่มมาตรการคุมเข้ม ถนน 88 เส้นทาง เฝ้าระวังอุบัติเหตุเข้มข้น ซึ่งเพิ่มจากช่วงสงกรานต์ปี 2561 ที่มีจุดเฝ้าระวังเข้มข้น 77 เส้นทาง ทั้งนี้ เป็นผลจากการวิเคราะห์เส้นทางที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ซึ่งจะมีการตั้งด่านและจุดพักรถเพื่อตรวจสภาพความพร้อมคนขับและชะลอความเร็ว เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ จากการประเมินการเดินทางระหว่างกทม.ไปยังต่างจังหวัดช่วง 7 วัน ทั้งเที่ยวปกติและเที่ยวเสริม ชองรถโดยสาร,รถไฟ,เที่ยวบิน อยู่ที่ 105,519 เที่ยว รองรับได้ 4.7 ล้านคน-เที่ยว ซึ่งลดลงจากช่วงปีใหม่ 2561 ประมาณ 8.42 % ซึ่งคาดว่า ประชาชนส่วนหนึ่งจะหันไปเดินทางโดยรถส่วนตัวมากขึ้น จากสถานการณ์ราคาน้ำมันที่ปรับลดลง อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้กระทรวงคมนาคมวางแผนร่วมกับตำรวจทางหลวง ในการอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับปริมาณรถบนทางหลวงสายหลัก โดยเฉพาะจุดที่คาดว่าจะมีปริมาณจราจรหนาแน่น โดยบริหารจราจรให้สอดคล้องกับสถานการณ์รวมถึงการเปิดช่องทางพิเศษ (Reverse Lane) เพื่อระบายการจราจร สำหรับแผนอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน ได้แก่ 

1. ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทาง จัดเตรียมและเพิ่มจำนวนรถโดยสารประจำทาง/ไม่ประจำทาง เพิ่มจำนวนรถโดยสาร ตู้รถไฟและเที่ยววิ่ง เพิ่มเที่ยวบินเสริมพิเศษ ปกติ 234,258 เที่ยว เพิ่ม 31,290 เที่ยว รวมเป็น 265,548 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสาร 15.52 ล้านคน-เที่ยว

2. การอำนวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน ด้วยการบำรุงรักษาเส้นทางให้อยู่ในสภาพดีไม่มีจุดเสี่ยง ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงให้มีรูปแบบเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และต้องติดตั้งป้ายให้เห็นชัดเจน ตรวจสอบและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ไฟสัญญาณจราจร พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิวทางและหยุดงานก่อสร้างทางในช่วงเทศกาล

3. การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีขนส่ง/ท่าอากาศยาน/ท่าเรือ/สถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า จัดเตรียมพื้นที่สิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม และที่นั่งรอรองรับปริมาณการใช้บริการของประชาชน เข้มงวดความสะอาดของห้องน้ำภายในสถานี จัดให้มีที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และรถจักรยานที่สะดวก ปลอดภัยอย่างเพียงพอ

4. การอำนวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมจัดเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์สายด่วน 1356 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการเดินทางให้กับประชาชนและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานสถานการณ์ให้ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ ทราบ และพิจารณาสั่งการกรณีฉุกเฉินและเร่งด่วนได้ทันท่วงที

5. จุดให้บริการประชาชน จัดตั้งจุดให้บริการประชาชนทางถนนและทางน้ำตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 714 แห่ง โดยจัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย เพื่อให้บริการที่พักผ่อน น้ำดื่ม ห้องสุขา ผ้าเย็น และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมทั้งบริการข้อมูลการเดินทางและบริการตรวจสภาพรถ เติมลมยาง น้ำ น้ำกลั่น และเปลี่ยนอะไหล่บางอย่างฟรี

มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ผู้ขับขี่และผู้โดยสารปลอดภัย ตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถโดยสาร ณ จุดตรวจบนถนนสายหลัก สายรอง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จุดจอด และสถานประกอบการถนนปลอดภัย ปรับปรุงถนนและสะพานให้อยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน ติดตั้งและปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมาย อุปกรณ์จราจรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานด้าน ยานพาหนะปลอดภัย 

รถจักรยานยนต์ ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100% กำหนดให้พื้นที่สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ เป็นเขตสวมหมวกนิรภัย 100% ห้ามซ้อนท้ายเกิน 1 คน ส่งเสริมการเมาไม่ขับ ไม่ขับรถเร็ว เปิดไฟหน้ารถขณะขับขี่ อุปกรณ์ส่วนควบที่กำหนดต้องพร้อม เช่น ระบบห้ามล้อ ขาตั้ง ที่พักเท้า อุปกรณ์จับยึดสำหรับคนซ้อนท้าย อุปกรณ์ส่องสว่างและแสงสัญญาณ เป็นต้นรถโดยสารสาธารณะ บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตรวจความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน ตรวจเข้มข้นรถโดยสารหมวด 2 หมวด 3 ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 18 จุด ใน 17 จังหวัด รถโดยสารสาธารณะ รถตู้ต้องติดตั้งระบบ GPS และต้องเข้า – ออกสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกคันรถบรรทุก รถลากจูง และรถพ่วง ต้องติดตั้งระบบ GPS หลีกเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลและไม่ให้จอดรถบรรทุกริมทางรถกระบะ เข้มงวดไม่ให้บรรทุกน้ำหนักเกิน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอันตรายจากการนั่งท้ายกระบะและตรวจสอบสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยก่อนออกเดินทางรถยนต์ส่วนบุคคล ตรวจความพร้อมก่อนออกเดินทาง บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ตรวจจับความเร็วจากกล้องตรวจจับความเร็ว และเข้มงวดการคาดเข็มขัดนิรภัยการบังคับใช้กฎหมาย ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจของพนักงานขับรถโดยสารและพนักงานขับรถบรรทุก รถโดยสารสาธารณะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ เรือ บนทาง และในสถานีขนส่งผู้โดยสาร