ธอส.เปิดให้ตรวจสอบรายชื่อ บ้านล้านหลัง ได้แล้ว

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
125 ครั้ง

แชร์โพสนี้

ข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ได้เปิดให้ลูกค้าประชาชนที่จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง รายละไม่เกิน 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561 ตรวจสอบระยะเวลายื่นคำขอกู้ของตนเองได้แล้วตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ www.ghbank.co.th เพียงคลิกที่

“ตรวจสอบระยะเวลายื่นคำขอกู้” จากนั้นกรอกรหัสในการ จองสิทธิที่ได้รับทาง SMS ให้ครบถ้วน แล้วคลิก “ตรวจสอบสิทธิ”

จากนั้นหากกรอกรหัสถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อความว่ารหัสจองสิทธิของท่านสามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบ่งเป็นช่วงที่ 1 กำหนดให้ยื่นกู้ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2562 – 29 มีนาคม 2562 ส่วนช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2562 – 28 มิถุนายน 2562 และหากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์

ขอบคุณ ธอส.