สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ บัตรอวยพรปีใหม่ 2562

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
177 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานฝีพระหัตถ์ ชุด”ครอบครัว ออกกำลังกาย”เพื่อให้จัดทำบัตรอวยพรและสมุดไดอารี่ ปี 2562 พร้อมข้อความพระราชทานพร

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ชุด ครอบครัวออกกำลังกาย พระราชทานเพื่อให้จัดทำบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมข้อความพระราชทานพรด้วยลายพระหัตถ์ และทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้ 4 แบบ จากภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานดังกล่าวเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว ความเอาใจใส่ต่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ และหวังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดีด้วยการออกกำลังกาย อันเป็นกิจกรรมดีๆที่สมาชิกในครอบครัวสามารถทำร่วมกันได้ทั้งที่บ้านหรือสถานที่อื่น