สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต

วันที่โพส
จำนวนผู้เข้าชม
111 ครั้ง

แชร์โพสนี้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสนามลู่ปั่นจักรยาน”เจริญสุขมงคลจิต”ณ บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เวลา 17.10 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามลู่ปั่นจักรยาน บริเวณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ทรงเปิด สนามลู่ปั่นจักรยาน”เจริญสุขมงคลจิต”ซึ่งบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) จัดทำขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ ของการออกกำลังกาย และดูแลสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาสนามลู่ปั่นจักรยาน บนพื้นที่รอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้เป็นโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สร้างเสริมสุขภาพ คุณภาพชีวิต ตลอดจนเป็นทางเลือกใหม่สำหรับกิจกรรมครอบครัว ที่มีความปลอดภัย สะดวก ทันสมัย เป็นจุดหมายของสังคมนักปั่นจักรยานทั่วโลก ซึ่งเป็นแนวทางตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชดำรัสว่า”กีฬาจักรยาน เป็นกีฬาที่น่าเล่น น่าปฏิบัติอย่างยิ่ง”และมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อสนามแห่งนี่ว่า”เจริญสุขมงคลจิต”Happy and Healthy Bike Lane

โอกาสนี้ ทรงจักรยาน ในสนามลู่ปั่นจักรยาน”เจริญสุขมงคลจิต”ร่วมกับผู้บริหารบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)  สำหรับสนามลู่ปั่นจักรยาน”เจริญสุขมงคลจิต”เป็นสนามที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน อาทิ ลู่ปั่นจักรยานรอบสีฟ้าและสีม่วง ที่ออกแบบสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ และได้มาตรฐานสากล มีระยะทาง 23.5 กิโลเมตรต่อรอบ สามารถรองรับนักปั่นจักรยานได้ไม่น้อยกว่า 2 หมื่นคนต่อวัน

นอกจากนี้ ยังมีลู่ปั่นจักรยานระยะสั้น  และลู่วิ่ง ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร  ลู่ปั่นจักรยานสำหรับเด็ก, ระบบจัดการความปลอดภัยระดับมาตรฐาน ที่ผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียนเข้าและออก ด้วยระบบ SNAP  รวมทั้งมีศูนย์ปฐมพยาบาล, ร้านอาหาร เครื่องดื่ม และร้านบริการจักรยาน ทั้งนี้ ด้วยขนาดและสถานที่ตั้งของลู่ปั่น และสิ่งอำนวยความสะดวก สนามลู่ปั่นจักรยาน”เจริญสุขมงคลจิต”จึงนับได้ว่า เป็นสนามลู่ปั่นจักรยานที่ดีที่สุดในโลก โดยจะเปิดให้บริการประชาชนทั่วไป ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอบคุณภาพจาก FB สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต – Happy and Healthy Bike Lane